Odniesienie do klasy GMTDAuthorizationContext

Odniesienie do klasy GMTDAuthorizationContext

Przegląd

Stały obiekt reprezentujący kontekst wymagany do pobrania tokena uwierzytelniania.

Dziedziczy GMTSImmutableData.

Usługi

GMTDFleetEngineIDStringvehicleID
 Identyfikator pojazdu, dla którego chcesz pobrać token uwierzytelniania.
GMTDFleetEngineIDStringtaskID
 Identyfikator zadania, dla którego ma zostać pobrany token uwierzytelniania.

Dokumentacja usługi

– (GMTDFleetEngineIDString*) vehicleID [read, assign]

Identyfikator pojazdu, dla którego chcesz pobrać token uwierzytelniania.

– (GMTDFleetEngineIDString*) taskID [read, assign]

Identyfikator zadania, dla którego ma zostać pobrany token uwierzytelniania.