Rozwiązanie na żądanie dotyczące przejazdów i dostaw jest obecnie dostępne tylko dla wybranych partnerów. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z zespołem sprzedaży.

Opcje pomocy dotyczącej przejazdów i dostaw na żądanie

Uzyskiwanie pomoc

Masz problemy z używaniem tego pakietu SDK? Masz do wyboru kilka sposobów uzyskania pomocy dotyczącej aplikacji.

 • Zachęcamy do skontaktowania się z partnerem, jeśli go masz. W przeciwnym razie skontaktuj się z zespołem pomocy Google Maps Platform.
 • Zobacz, czy w informacjach o wersji są nowe informacje.
 • Najnowsza wersja znajduje się w folderze pobierania kompilacji pakietu SDK Map Google do produkcji.
 • Odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące programowania i pilne problemy znajdziesz na stronie pomocy Google Maps Platform. Tylko zgłoszenia zgłoszone przez zespół pomocy Google Cloud podlegają gwarancji jakości usług (SLA).
 • Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi.

Okres obsługi starszych wersji pakietu SDK

O ile Google nie określi inaczej, po wydaniu nowej wersji usługi On-demand Rides and Delivery Solution, okres obsługi poprzedniej wersji wynosi 4 miesiące od daty jej udostępnienia. Google może według własnego uznania zdecydować o obsłudze starszej wersji interfejsu On-demand Ride-through-through i dostawy przez dłuższy czas.

Google publikuje informacje o wersjach powiadamiające klientów o każdej nowej wersji. Możesz zasubskrybować powiadomienia, aby otrzymywać je w Google Cloud Console. Informacje o wersji zawierają datę, kiedy starsza wersja przestanie być obsługiwana. Aplikacje należy uaktualnić dla wszystkich sterowników pojazdów w ciągu 4 miesięcy od wydania, czyli przed datą podaną w informacjach o wersji. Starsza wersja pakietu SDK może zwracać błędy po upływie określonej daty.

Przykład: załóżmy, że 10 kwietnia 2018 r. Google ogłasza wprowadzenie wersji 1.2. Informacje o wersji wskazują datę, kiedy starsze wersje nie będą już obsługiwane. W tym przykładzie data nie będzie wcześniejsza niż 10 sierpnia 2018 roku.

Skontaktuj się z zespołem pomocy

Na stronie pomocy Google Maps Platform możesz tworzyć nowe zgłoszenia do zespołu pomocy i wyświetlać, rozwiązywać lub przekazywać istniejące zgłoszenia.

Aby zarządzać zgłoszeniami w konsoli Map, musisz mieć jedną z tych ról:

 • właściciel projektu
 • Edytujący projekt
 • edytujący pomoc techniczną
 • wyświetlający pomoc techniczną

Rola „Pomoc dotycząca pomocy technicznej” może tylko wyświetlać informacje o zgłoszeniu i nie może w żaden sposób wchodzić z nim w interakcję ani aktualizować go.

Więcej informacji o tych rolach, w tym o tym, jak je przypisać, znajdziesz w artykule Przyznawanie dostępu do zespołu pomocy. Wyświetl porównanie ról wymienione w dokumentacji Map.

Tworzenie zgłoszenia do zespołu pomocy

Właściciele projektów, edytujący projekt i edytujący pomoc techniczną mogą tworzyć zgłoszenia do zespołu pomocy. Jeśli nie masz żadnej z tych ról, skontaktuj się z właścicielem projektu lub administratorem organizacji, aby uzyskać dostęp.

 1. Odwiedź stronę pomocy Google Cloud Platform w konsoli Google Cloud.
 2. Na górnym pasku Cloud Console wybierz projekt związany z Twoim pytaniem.
 3. Wypełnij formularz.
 4. Po utworzeniu zgłoszenia możesz skontaktować się z zespołem pomocy e-mailem.

Zarządzanie zgłoszeniami

Wyświetlanie, rozstrzyganie i przekazywanie zgłoszeń do zespołu pomocy z Cloud Console. Skontaktuj się z zespołem pomocy w sprawie swoich zgłoszeń, odpowiadając na ich e-maile. W przyszłości będziesz mieć możliwość odpowiadania na zgłoszenia w Cloud Console.

Wyświetl zgłoszenia

Twoje zgłoszenia są widoczne na stronie Cases, a ostatnie zgłoszenia są widoczne na stronie pomocy Google Maps Platform, na której możesz otworzyć stronę Cases. Kliknij dowolne zgłoszenie, aby wyświetlić jego szczegóły i skontaktować się z zespołem pomocy Map.

Zakres zgłoszeń jest ograniczony do wybranego projektu, więc wyświetlane będą tylko przypadki utworzone w tym projekcie. Jeśli masz wiele projektów i nie możesz znaleźć oczekiwanego zgłoszenia do zespołu pomocy, sprawdź, czy wyświetlasz ten, od którego zostało utworzone zgłoszenie.

Przekazywanie zgłoszenia

Jeśli uważasz, że Twoje zgłoszenie nie jest obsługiwane w optymalny sposób, możesz przekazać sprawę dalej. Menedżer eskalacji sprawdzi Twoje zgłoszenie, aby upewnić się, że jest ono właściwie obsługiwane. Menedżerowie eskalacji mogą przekazywać dodatkowe fachowe informacje lub określać priorytety na podstawie wymagań biznesowych, ale nie mogą przyznawać wyjątków dotyczących zasad ani warunków usługi.

Po upływie godziny od przesłania zgłoszenia możesz je przekazać wyżej. Użyj przycisku Przekaż dalej, który znajduje się w stopce e-maili z pomocą techniczną, w e-mailu z potwierdzeniem zgłoszenia lub w dowolnej odpowiedzi. Możesz też kliknąć przycisk „Przekaż dalej” u góry strony „Szczegóły zgłoszenia”.

Rozwiązywanie zgłoszenia

Jeśli Twoje zgłoszenie nie wymaga już pomocy, możesz skontaktować się z zespołem pomocy przez e-maila lub kliknąć przycisk „Rozwiąż problem” u góry strony ze zgłoszeniem.

Przyznaj dostęp zespołowi pomocy

Właściciel projektu lub administrator organizacji może przyznać wszystkie dostępne role na stronie uprawnień.

 1. Otwórz stronę Uprawnienia w Cloud Console.
 2. Kliknij Wybierz projekt > wybierz projekt > Otwórz.
 3. Wybierz Dodaj, a następnie wpisz adres e-mail nowego członka.
  • Jako członków możesz dodać osoby, konta usługi lub Grupy dyskusyjne Google, ale każdy projekt musi mieć co najmniej 1 osobę.
 4. Wybierz rolę członka grupy. Zdecydowanie zalecamy, aby w przypadku sprawdzonych metod dotyczących bezpieczeństwa zapewnić użytkownikom jak najmniejsze uprawnienia. Użytkownicy z uprawnieniami właściciela projektu mogą zarządzać wszystkimi aspektami projektu, w tym wyłączać je.
  • Aby przyznać uprawnienia właściciela projektu lub edytującego projekt, w sekcji Projekt wybierz odpowiednią rolę.
  • Aby ograniczyć uprawnienia użytkownika do wysyłania zgłoszeń do zespołu pomocy technicznej, wybierz edytujący pomoc techniczną w sekcji Pomoc.
 5. Zapisz zmiany.

Skontaktuj się z zespołem pomocy do spraw płatności

Rola Administrator płatności nie przyznaje uprawnień do tworzenia zgłoszeń do zespołu pomocy na koncie rozliczeniowym, ponieważ dostęp do pomocy (technicznej lub płatności) zależy od uprawnień projektu i jest przyznawany właścicielom projektu, edytującym projekty lub edytującym pomoc techniczną w projekcie powiązanym z kontem rozliczeniowym. Jeśli nie masz dostępu do żadnego projektu powiązanego z kontem rozliczeniowym:

 1. Utwórz nowy projekt. Automatycznie przypiszesz do niego rolę właściciela projektu.
 2. Włącz płatności w nowym projekcie, korzystając z konta rozliczeniowego używanych w innych projektach grupy.
 3. Włącz interfejs API Map Google z tego nowego projektu.

Dowiedz się, jak utworzyć projekt, włączyć dla niego rozliczenia i włączyć interfejs API.

Jako właściciel tego nowego projektu masz dostęp do tworzenia zgłoszeń do zespołu pomocy interfejsu API Map Google z tego nowego projektu. Możesz też wysyłać zapytania dotyczące powiązanego z nim konta rozliczeniowego.

Godziny pracy zespołu pomocy

Z zespołem pomocy możesz skontaktować się, wysyłając zgłoszenie do Cloud Console.

 • Zespół pomocy pracuje w dni powszednie od 9:00 w Tokio do 17:00 czasu pacyficznego (24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostęp do pomocy technicznej w przypadku problemów krytycznych jest możliwy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, w weekendy i w dni wolne od pracy w Google Cloud Console. Usługa dostępna w ciągu godziny.

Pytania dotyczące prywatności

Jeśli masz pytania dotyczące prywatności i ochrony danych, możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza zapytania dotyczącego prywatności danych.

Warunki korzystania z usługi

Dla Twojej informacji: