Role i uprawnienia w projekcie

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Tabela zawierająca wszystkie role w Google Cloud Console wymienione w dokumentacji Map oraz ich uprawnienia i uprawnienia.

Pusta komórka oznacza, że danej roli użytkownika nie przyznano odpowiadającego jej uprawnień. Każdy użytkownik może przechowywać wiele ról Cloud Console w danym projekcie. Dlatego, dopóki użytkownik ma rolę, która wyraźnie daje uprawnienia do wykonywania określonego działania, inna rola tego użytkownika może nie zapominać o tym.

Więcej informacji o rolach w Cloud Console

Uprawnienia Właściciel projektu Edytor projektów Edytor pomocy technicznej Przeglądający pomoc techniczną Administrator rozliczeń
Tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń rozliczeniowych
Wyświetlanie zgłoszeń rozliczeniowych
Tworzenie lub aktualizowanie zgłoszeń technicznych
Wyświetl zgłoszenia techniczne
Tworzenie identyfikatorów map i zarządzanie nimi

Role edytujący pomoc techniczną i wyświetlający pomoc techniczną mają obecnie dostęp do zgłoszeń rozliczeniowych, ale to się zmieni. Aby zapewnić sobie odpowiednie uprawnienia do obsługi zgłoszeń rozliczeniowych, użyj roli Edytor projektów.

Administratorzy rozliczeń, którzy chcą utworzyć zgłoszenie do zespołu pomocy, mogą to obejść.