Role i uprawnienia w projekcie

Tabela z listą wszystkich ról w Google Cloud Console wspomnianych w dokumentacji Map wraz z opisem ich uprawnień i umiejętności.

Pusta komórka oznacza, że komórka nie ma przypisanej roli użytkownika, Każdy użytkownik może mieć w danym projekcie wiele ról w Cloud Console. Jeśli więc użytkownik ma rolę, która jednoznacznie przyznaje uprawnienia do określonych działań, inna rola, którą ten użytkownik ma, nie musi całkowicie mu tego uniemożliwiać.

Więcej informacji o rolach w Cloud Console

Uprawnienia Właściciel projektu Edytujący projekt Edytujący pomoc techniczną Wyświetlający pomoc techniczną Administrator rozliczeniowy
Tworzenie lub aktualizowanie zgłoszeń rozliczeniowych
Wyświetlanie zgłoszeń rozliczeniowych
Tworzenie lub aktualizowanie zgłoszeń do pomocy technicznej
Zobacz zgłoszenia techniczne
Tworzenie identyfikatorów map i zarządzanie nimi
Wyświetlanie i pobieranie statystyk biznesowych

Użytkownicy z rolami Edytujący pomoc techniczną i Wyświetlający pomoc techniczną mają obecnie dostęp do zgłoszeń dotyczących płatności, ale w przyszłości to się zmieni. Aby zapewnić bez zakłóceń odpowiednie uprawnienia do obsługi zgłoszeń rozliczeniowych, użyj roli edytującego projekty.

Administratorzy płatności, którzy chcą utworzyć zgłoszenie do zespołu pomocy, mogą skorzystać z tego obejścia.