Dokumentacja źródłowa

Ta sekcja zawiera dokumentację dotyczącą interfejsów API wchodzących w skład rozwiązania dotyczącego Przejazdów i dostawy na żądanie.

Interfejs API Fleet Engine

gRPC

REST

Rejestrowanie

Pakiet SDK sterownika

Androida

iOS

Pakiet SDK dla klientów indywidualnych

Androida

iOS

Dokumentację dotyczącą pakietu SDK nawigacji znajdziesz tutaj: Nawigacja na Androida lub Pakiet SDK nawigacji na iOS.

Biblioteka udostępniania czynności JavaScript

Dokumentacja biblioteki udostępniania ścieżki JavaScript jest częścią dokumentacji interfejsu Google Maps JavaScript API.