On-Demand Rides and Deliveries API

Usługi dla dostawców Przejazdów na żądanie z dostawą.

Usługa: Floodengine.googleapis.com

Do tworzenia namiastek klienta RCP potrzebna jest nazwa usługi fleetengine.googleapis.com.

maps.fleetengine.v1.TripService

Metody
CreateTrip Tworzy podróż we Fleet Engine i zwraca nową.
GetTrip Wyświetlanie informacji o pojedynczej podróży.
ReportBillableTrip Raportowanie wykorzystania płatnych podróży.
SearchTrips Wyświetl wszystkie informacje dotyczące danego pojazdu.
UpdateTrip Aktualizuje dane podróży.

maps.fleetengine.v1.VehicleService

Metody
CreateVehicle Tworzy nowy pojazd powiązany z usługą wspólnych przejazdów na żądanie lub dostawcom.
GetVehicle Zwraca pojazd z Fleet Engine.
ListVehicles Zwraca podzieloną na strony listę pojazdów powiązanych z dostawcą, które pasują do opcji żądania.
SearchFuzzedVehicles
(deprecated)
Wycofane: użyj atrybutu SearchVehicles.
SearchVehicles Zwraca listę pojazdów pasujących do opcji żądania.
UpdateVehicle Zapisuje zaktualizowane dane o pojazdach we Fleet Engine.
UpdateVehicleAttributes Częściowo aktualizuje atrybuty pojazdu.
UpdateVehicleLocation
(deprecated)
Wycofane: użyj metody UpdateVehicle.