Odniesienie do klasy GMTSImmutableData

Odniesienie do klasy GMTSImmutableData

Przegląd

Klasa bazowa danych stałych, podklasa musi implementować isEqual: i hash protokołu NSObject.

Odziedziczone przez GMTDAuthorizationContext i GMTDDriverContext.