<GMTDAuthorization> Opis protokołu

Opis protokołu <GMTDAuthorization>

Opis

Protokół używany do dostarczania tokenów autoryzacyjnych dla wywołań gRPC.

Te tokeny dają dostęp do kont usługi Fleet Engine.

Wdrożenie powinno zagwarantować, że zawsze będzie dostępny prawidłowy token autoryzacji. Minimalny czas życia tokena autoryzacji to 5 minut, aby umożliwić realizację żądań. W związku z tym token autoryzacji musi automatycznie odnawiać wygasające tokeny i zminimalizować liczbę odświeżeń tokenu przez ponowne wykorzystywanie tego samego tokena do zakończenia jego ważności.

Implementacje tego protokołu muszą być bezpieczne w wątku.

Publiczne funkcje członków

(void) fetchTokenWithContext:completion:
 Wywoływana przez pakiet SDK w celu pobrania tokena JWT.

Dokumentacja funkcji członka grupy

- (void) fetchTokenWithContext: (wartość null GMTDAuthorizationContext *) authorizationContext
zakończenie: (GMTDAuthTokenFetchCompletionHandler) complete (ukończenie).

Wywoływana przez pakiet SDK w celu pobrania tokena JWT.

Implementacja musi zakładać, że metodę tę można wywoływać z dowolnych kolejek.

Parametry:
authorizationContextKontekst docelowego tokena autoryzacji.
postępMusi zostać wywołana asynchronicznie, ale można ją wywołać z dowolnej kolejki.