Wyznacz trasę dwukołową

Dwukołowe określenie pojazdów silnikowych (np. motocykli). Tryb podróży motocyklem różni się od trybu jazdy rowerem, który jest zasilany przez człowieka.

Aby określić tryb, użyj właściwości travelMode żądania. Możliwe wartości tej właściwości są zdefiniowane przez wyliczenia w RouteTravelMode (REST) i RouteTravelMode (gRPC).

Określ tryb podróży motocyklem

Gdy wywołujesz interfejs Routes API, podajesz wartość wyliczeniową RouteTravelMode, aby określić środek transportu.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić tryb podróży na TWO_WHEELER w treści żądania metody computeRoutes (REST). Możesz też określić tę opcję w metodzie ComputeRoutes (gRPC).

W tym przykładzie obliczasz trasy między 2 lokalizacjami w Indiach określonych za pomocą kodów Plus:

{
  "origin":{
    "address": "H8MW+WP Kolkata India"
  },
  "destination":{
    "address": "GCG2+3M Kolkata India"
  },
  "travelMode":"TWO_WHEELER"
}