RouteTravelMode

Zestaw wartości używanych do określania środka transportu. UWAGA: trasy WALK, BICYCLE i TWO_WHEELER są w wersji beta i mogą czasami nie wyświetlać wyraźnych chodników, ścieżek dla pieszych lub ścieżek rowerowych. To ostrzeżenie musi być wyświetlane użytkownikowi w przypadku wszystkich tras pieszych, rowerowych i dwukołowych wyświetlanych w aplikacji.

Wartości w polu enum
TRAVEL_MODE_UNSPECIFIED Nie określono środka transportu. Domyślna wartość to DRIVE.
DRIVE Podróż samochodem.
BICYCLE Podróż rowerem.
WALK Podróżuj pieszo.
TWO_WHEELER Motocykl, motocykl. na przykład motocykl. Różni się to od trybu podróży BICYCLE, który obejmuje tryb ludzki.
TRANSIT Podróżuj transportem publicznym (jeśli masz taką możliwość).