Bản địa hoá Bản đồ

Bạn có thể tuỳ chỉnh bản đồ cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể theo những cách sau:

  • Thay đổi chế độ cài đặt ngôn ngữ mặc định.
  • Chỉ định một mã khu vực mà sẽ làm thay đổi hành vi của bản đồ dựa trên một quốc gia hoặc lãnh thổ cụ thể.

Bản địa hoá ngôn ngữ

Theo mặc định, API JavaScript của Maps sử dụng chế độ cài đặt ngôn ngữ ưu tiên của người dùng như được chỉ định trong trình duyệt khi hiển thị thông tin văn bản (chẳng hạn như tên của các chế độ điều khiển, thông báo bản quyền, chỉ đường lái xe và nhãn trên bản đồ). Trong hầu hết trường hợp, bạn nên tôn trọng chế độ cài đặt của trình duyệt. Tuy nhiên, nếu muốn API JavaScript của Maps bỏ qua chế độ cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt, thì bạn có thể buộc API này hiển thị thông tin bằng một ngôn ngữ cụ thể bằng cách thêm tham số language vào thẻ <script> khi tải mã API JavaScript của Maps.

Thông số language ảnh hưởng đến tên của chế độ điều khiển, thông báo bản quyền, thông tin chỉ đường lái xe và nhãn kiểm soát, cũng như phản hồi đối với các yêu cầu dịch vụ. Mức độ ảnh hưởng này đến các dịch vụ không rõ ràng. Ví dụ: khi mã hoá địa lý các địa chỉ ở cấp đường phố, tên quốc gia sẽ được trả về bằng ngôn ngữ bạn yêu cầu, nhưng phần còn lại của địa chỉ sẽ là dành riêng cho vị trí mà bạn đang mã hoá địa lý. Mặt khác, các kết quả bưu chính và chính trị được trả về bằng ngôn ngữ được yêu cầu. Hãy thử bản minh hoạ này để thử nghiệm các thay đổi trên bản đồ khi bạn cập nhật thông số language.

Ví dụ sau đây hiển thị một bản đồ bằng tiếng Nhật và đặt khu vực thành Nhật Bản:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&region=JP&language=ja&callback=initMap">
</script>

Xem ví dụ.

Nếu đặt ngôn ngữ cho bản đồ, bạn cũng nên cân nhắc đặt khu vực. Điều này giúp đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ luật địa phương.

Lưu ý: Khi bạn tải API theo cách nêu trên, bản đồ sẽ sử dụng tiếng Nhật cho tất cả người dùng, bất kể lựa chọn ưu tiên của người dùng là gì. Hãy chắc chắn rằng bạn muốn hành vi này trước khi đặt tùy chọn này.

API JavaScript của Maps cũng hỗ trợ văn bản hai chiều (Bidi) chứa các ký tự bằng cả ngôn ngữ từ trái sang phải (LTR) và ngôn ngữ từ phải sang trái (RTL). Ví dụ về các ngôn ngữ từ phải sang trái bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái và tiếng Farsi. Nhìn chung, bạn nên chỉ định các trang ngôn ngữ RTL để hiển thị chính xác bằng cách thêm dir='rtl' vào phần tử <html> của trang. Ví dụ sau đây kết xuất bản đồ Cairo, Ai Cập sử dụng các chế độ điều khiển bằng tiếng Ả Rập:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&region=EG&language=ar&callback=initMap">
</script>

Xem ví dụ

Xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ. Xin lưu ý rằng chúng tôi thường xuyên bổ sung các ngôn ngữ mới, vì vậy, danh sách này có thể chưa đầy đủ.

Bản địa hoá khu vực

Thêm tham số region vào thẻ <script> khi tải mã API JavaScript của Maps, nếu bạn muốn thay đổi ứng dụng của mình để phân phát các ô bản đồ hoặc xu hướng ứng dụng (chẳng hạn như xu hướng kết quả mã hoá địa lý theo khu vực).

Là nhà phát triển ứng dụng API JavaScript cho Maps, bạn nên luôn đặt tham số region vì nhiều dịch vụ (chẳng hạn như tính năng Tự động hoàn thành của địa điểm) thường mang lại kết quả tốt hơn khi region được đặt. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo ứng dụng của mình tuân thủ luật địa phương bằng cách đảm bảo áp dụng đúng nội dung bản địa hoá theo khu vực cho quốc gia lưu trữ ứng dụng.

Tham số region chấp nhận các giá trị nhận dạng thẻ phụ khu vực Unicode (thường) có mối liên kết 1:1 với Miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD). Hầu hết giá trị nhận dạng khu vực Unicode đều giống với mã ISO 3166-1 alpha-2, trừ một số ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ: ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) của Vương quốc Anh là "uk" (tương ứng với miền .co.uk) trong khi giá trị nhận dạng khu vực của mã là "GB". Hãy xem Thông tin chi tiết về phạm vi phủ sóng của Nền tảng Google Maps để biết các khu vực được hỗ trợ. Hãy thử bản minh hoạ này để thử nghiệm các thay đổi trên bản đồ khi bạn cập nhật thông số region.

Ví dụ: thẻ tập lệnh sau đây đã bản địa hoá bản đồ đến Vương quốc Anh:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&region=GB&callback=initMap">
</script>

Các ví dụ sau đây thể hiện hai bản đồ, một bản đồ mã hoá địa lý "Toledo" dựa trên một region được đặt thành US (Hoa Kỳ) thành "Toledo, Ohio" và một bản đồ thiên vị kết quả dựa trên một region đặt thành ES (Tây Ban Nha) thành "Toledo, Tây Ban Nha".

Hãy xem ví dụ ở Hoa Kỳví dụ về ES.

Bản minh hoạ bản địa hoá

Khi đặt ngôn ngữ cho bản đồ, bạn cũng cần xem xét đặt cả khu vực. Đây là bản minh hoạ cho phép bạn tải bản đồ bằng lựa chọn ngôn ngữ và khu vực của mình.

Xem bản minh hoạ này ở chế độ toàn màn hình.