การแปลแผนที่

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คุณปรับแต่งแผนที่ของประเทศหรือภูมิภาคที่เจาะจงได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น
  • ระบุรหัสภูมิภาค ซึ่งจะแก้ไขลักษณะการทํางานของแผนที่โดยอิงตามประเทศหรือเขตแดนที่เฉพาะเจาะจง

การแปลภาษา

โดยค่าเริ่มต้น Maps JavaScript API จะใช้การตั้งค่าภาษาที่ผู้ใช้ต้องการตามที่ระบุไว้ในเบราว์เซอร์เมื่อแสดงข้อมูลที่เป็นข้อความ เช่น ชื่อของการควบคุม ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เส้นทางการขับขี่ และป้ายกํากับบนแผนที่ ในกรณีส่วนใหญ่ การตั้งค่าเบราว์เซอร์จะอิงตามการตั้งค่ามากกว่า แต่หากต้องการให้ Maps JavaScript API ไม่สนใจการตั้งค่าภาษาของเบราเซอร์ คุณบังคับให้แสดงข้อมูลในภาษาที่ต้องการได้โดยเพิ่มพารามิเตอร์ language ลงในแท็ก <script> เมื่อโหลดโค้ด Maps JavaScript API

พารามิเตอร์ language จะส่งผลต่อชื่อการควบคุม ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เส้นทางการขับขี่ และป้ายกํากับการควบคุม รวมถึงการตอบสนองต่อคําขอบริการ ผลกระทบต่อบริการยังไม่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมื่อที่อยู่ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ไว้ ชื่อประเทศดังกล่าวจะแสดงเป็นภาษาที่คุณขอ แต่ที่อยู่ส่วนที่เหลือจะเจาะจงตามสถานที่ตั้งที่คุณกําลังระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ในทางกลับกัน ผลการค้นหาทางไปรษณีย์และการเมืองจะแสดงผลเป็นภาษาที่ขอ ลองใช้การสาธิตนี้เพื่อทดลองกับการเปลี่ยนแปลงบนแผนที่เมื่อคุณอัปเดตพารามิเตอร์ language

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนที่ภาษาญี่ปุ่นและตั้งค่าภูมิภาคเป็นญี่ปุ่น

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&region=JP&language=ja&callback=initMap">
</script>

ดูตัวอย่าง

หากคุณตั้งค่าภาษาของแผนที่ คุณควรคํานึงถึงการตั้งค่าภูมิภาคด้วย ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

หมายเหตุ: เมื่อคุณโหลด API ในลักษณะข้างต้น แผนที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด โดยไม่คํานึงถึงค่ากําหนดของผู้ใช้ และตรวจสอบลักษณะการทํางานนี้ก่อนตั้งค่าตัวเลือกนี้

Maps JavaScript API ยังรองรับข้อความแบบ 2 ทิศทาง (Bidi) ที่มีทั้งอักขระจากซ้ายไปขวา (LTR) และภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย (RTL) ในตัว ตัวอย่างภาษา RTL ได้แก่ อาหรับ ฮีบรู และฟาร์ซี โดยทั่วไปแล้ว คุณควรระบุหน้าภาษา RTL ให้แสดงผลอย่างถูกต้องโดยเพิ่ม dir='rtl' ลงในองค์ประกอบ <html> ของหน้าเว็บ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนที่ของไคโร อียิปต์ โดยใช้การควบคุมภาษาอาหรับ

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&region=EG&language=ar&callback=initMap">
</script>

ดูตัวอย่าง

ดูรายชื่อภาษาที่รองรับ โปรดทราบว่าอาจมีการเพิ่มภาษาใหม่อยู่เรื่อยๆ ดังนั้นรายการนี้จึงอาจไม่ครบถ้วน

การแปลตามภูมิภาค

เพิ่มพารามิเตอร์ region ในแท็ก <script> เมื่อโหลดโค้ด Maps JavaScript API หากต้องการเปลี่ยนแอปพลิเคชันเพื่อแสดงชิ้นส่วนแผนที่อื่นหรือจัดการให้น้ําหนักกับแอปพลิเคชัน (เช่น ให้การให้น้ําหนักผลลัพธ์การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์แก่ภูมิภาค)

ในฐานะนักพัฒนาแอปพลิเคชัน JavaScript API ของ Maps ขอแนะนําให้คุณตั้งค่าพารามิเตอร์ region เป็นบริการต่างๆ เสมอ (เช่น Places เติมข้อความอัตโนมัติ) มักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อตั้งค่า region นอกจากนี้คุณยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบว่าได้กําหนดการแปลให้เหมาะกับท้องถิ่นที่ถูกต้องแล้วในประเทศที่โฮสต์แอปพลิเคชันนั้นอยู่

พารามิเตอร์ region จะยอมรับตัวระบุแท็กภูมิภาคของ Unicode ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการแมปแบบ 1 ต่อ 1 กับโดเมนระดับบนสุด (ccTLD) ของรหัสประเทศ ตัวระบุภูมิภาค Unicode ส่วนใหญ่เหมือนกับรหัส ISO 3166-1 alpha-2 แต่มีข้อยกเว้นบางประการ เช่น บริเตนใหญ่'s ccTLD คือ "uk" (ตรงกับโดเมน .co.uk) ในขณะที่ตัวระบุภูมิภาคคือ "GB." ดูรายละเอียดการครอบคลุมของ Google Maps Platform สําหรับภูมิภาคที่รองรับ ลองใช้การสาธิตนี้เพื่อทดลองกับการเปลี่ยนแปลงบนแผนที่เมื่อคุณอัปเดตพารามิเตอร์ region

เช่น แท็กสคริปต์ต่อไปนี้จะแปลแผนที่เป็นสหราชอาณาจักร

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&region=GB&callback=initMap">
</script>

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนที่ 2 รายการ รายการหนึ่งเป็นรหัสพิกัด &"Toledo" โดยอิงจาก region ตั้งค่าเป็น US (US) เป็น "Toledo, Ohio" และอีกรายการการให้น้ําหนักพิเศษตาม region ที่กําหนดเป็น ES (สเปน) เป็น "Toledo, Spain&&tt;

ดูตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาและตัวอย่าง ES

การสาธิตการแปล

เมื่อตั้งค่าภาษาของแผนที่ คุณควรพิจารณาตั้งค่าภูมิภาคด้วย ต่อไปนี้เป็นเดโมที่จะช่วยให้คุณโหลดแผนที่ตามภาษาและภูมิภาคที่คุณเลือก

ดูการสาธิตนี้ในเต็มหน้าจอ