Thao tác và cử chỉ

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Với SDK bản đồ dành cho Android, bạn có thể tuỳ chỉnh cách người dùng có thể tương tác với bản đồ của bạn, bằng cách xác định thành phần giao diện người dùng tích hợp sẵn nào xuất hiện trên bản đồ và cử chỉ nào được cho phép.

Mã mẫu

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm một mẫu minh hoạ việc sử dụng các tuỳ chọn điều khiển và cử chỉ:

Chế độ thu gọn để giảm thiểu tương tác của người dùng

Nếu bạn muốn bản đồ nhẹ với tương tác của người dùng ở mức tối thiểu, hãy cân nhắc sử dụng bản đồ ở chế độ thu gọn. Chế độ thu gọn cung cấp hình ảnh bitmap của bản đồ ở một vị trí và mức thu phóng được chỉ định. Ở chế độ thu gọn, người dùng không thể xoay hoặc thu phóng bản đồ và các cử chỉ không hoạt động. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn về chế độ thu gọn.

Thành phần điều khiển trên giao diện người dùng

API Maps cung cấp các chế độ điều khiển giao diện người dùng tích hợp sẵn tương tự như các chế độ điều khiển có trong ứng dụng Google Maps trên điện thoại Android. Bạn có thể bật/tắt chế độ hiển thị của các chế độ điều khiển này bằng cách sử dụng lớp UiSettings lấy được từ GoogleMap bằng phương thức GoogleMap.getUiSettings. Những thay đổi được thực hiện trên lớp này sẽ được phản ánh ngay lập tức trên bản đồ. Để xem ví dụ về các tính năng này, hãy xem hoạt động minh hoạ cho Chế độ cài đặt giao diện người dùng trong ứng dụng mẫu.

Bạn cũng có thể định cấu hình hầu hết các tuỳ chọn này khi bản đồ được tạo thông qua thuộc tính XML hoặc sử dụng lớp GoogleMapOptions. Xem phần Định cấu hình trạng thái ban đầu để biết thêm chi tiết.

Mỗi thành phần điều khiển trên giao diện người dùng có một vị trí được xác định trước tương ứng với cạnh của bản đồ. Bạn có thể di chuyển các chế độ điều khiển ra khỏi cạnh trên cùng, dưới cùng, bên trái hoặc bên phải bằng cách thêm khoảng đệm vào đối tượng GoogleMap.

Điều khiển thu phóng

API Maps cung cấp các tuỳ chọn điều khiển thu phóng tích hợp sẵn xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải của bản đồ. Các tính năng này sẽ bị tắt theo mặc định, nhưng bạn có thể bật bằng cách gọi UiSettings.setZoomControlsEnabled(true).

Điều khiển thu phóng

La bàn

API Maps cung cấp một đồ hoạ la bàn xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của bản đồ trong một số trường hợp nhất định. La bàn sẽ chỉ xuất hiện khi máy ảnh được định hướng sao cho có góc phương vị khác 0 hoặc độ nghiêng khác 0. Khi người dùng nhấp vào la bàn, máy ảnh sẽ quay lại một vị trí có góc phương vị và độ nghiêng bằng 0 (hướng mặc định) và la bàn sẽ biến mất ngay sau đó. Bạn có thể vô hiệu hoá hoàn toàn la bàn xuất hiện bằng cách gọi UiSettings.setCompassEnabled(boolean). Tuy nhiên, bạn không thể buộc la bàn luôn hiển thị.

La bàn

Nút Vị trí của tôi

Nút Vị trí của tôi chỉ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của màn hình khi lớp Vị trí của tôi được bật. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn về dữ liệu vị trí.

Nút Vị trí của tôi

Bộ chọn cấp độ

Theo mặc định, công cụ chọn mức (công cụ chọn tầng) sẽ xuất hiện gần phía giữa bên phải màn hình khi người dùng đang xem bản đồ trong nhà. Khi có hai bản đồ trong nhà trở lên, bộ chọn tầng sẽ áp dụng cho toà nhà hiện được lấy tiêu điểm, thường là toà nhà gần tâm màn hình nhất. Mỗi toà nhà có một cấp mặc định và cấp này sẽ được chọn khi bộ chọn hiển thị lần đầu tiên. Người dùng có thể chọn một cấp khác bằng cách chọn cấp độ đó trong bộ chọn.

Bạn có thể tắt hoặc bật tính năng kiểm soát bộ chọn cấp độ bằng cách gọi GoogleMap.getUiSettings().setIndoorLevelPickerEnabled(boolean).

Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn thay thế bộ chọn cấp mặc định bằng bộ chọn cấp của riêng mình.

Bộ chọn cấp độ

Thanh công cụ của bản đồ

Theo mặc định, một thanh công cụ sẽ xuất hiện ở dưới cùng bên phải của bản đồ khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu. Thanh công cụ giúp người dùng truy cập nhanh vào ứng dụng di động Google Maps.

Bạn có thể bật và tắt thanh công cụ bằng cách gọi UiSettings.setMapToolbarEnabled(boolean).

Trong bản đồ chế độ thu gọn, thanh công cụ vẫn tồn tại độc lập với hành động của người dùng. Trong bản đồ tương tác hoàn toàn, thanh công cụ sẽ trượt vào khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu và trượt ra trở lại khi điểm đánh dấu không còn được đặt tiêu điểm.

Thanh công cụ hiển thị các biểu tượng cho phép truy cập vào chế độ xem bản đồ hoặc yêu cầu chỉ đường trong ứng dụng di động Google Maps. Khi người dùng nhấn vào một biểu tượng trên thanh công cụ, API sẽ tạo một ý định để khởi chạy hoạt động tương ứng trong ứng dụng di động Google Maps.

Thanh công cụ bản đồ

Thanh công cụ có thể nhìn thấy ở phía dưới cùng bên phải của bản đồ trong ảnh chụp màn hình ở trên. Không, một hoặc cả hai biểu tượng ý định sẽ xuất hiện trên bản đồ, tuỳ thuộc vào nội dung của bản đồ và miễn là ứng dụng di động Google Maps hỗ trợ ý định thu được.

Cử chỉ trên bản đồ

Bản đồ được tạo bằng SDK Maps dành cho Android hỗ trợ các cử chỉ tương tự như ứng dụng Google Maps. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp mà bạn muốn tắt một số cử chỉ nhất định để duy trì trạng thái của bản đồ. Bạn cũng có thể thiết lập tính năng thu phóng, xoay, nghiêng và góc phương vị bằng phương thức lập trình – xem phần Máy ảnh và chế độ xem để biết thêm thông tin chi tiết. Lưu ý rằng việc tắt cử chỉ không ảnh hưởng đến việc bạn có thể thay đổi vị trí của camera theo phương thức lập trình hay không.

Giống như các thành phần điều khiển trên giao diện người dùng, bạn có thể bật/tắt các cử chỉ bằng lớp UiSettings lấy được từ GoogleMap bằng cách gọi GoogleMap.getUiSettings. Các thay đổi được thực hiện trên lớp này sẽ được phản ánh ngay lập tức trên bản đồ. Để xem ví dụ về các tính năng này, hãy xem hoạt động minh hoạ Cài đặt giao diện người dùng trong ứng dụng mẫu (xem tại đây để biết cách cài đặt).

Bạn cũng có thể định cấu hình các tuỳ chọn này khi bản đồ được tạo thông qua Thuộc tính XML hoặc sử dụng lớp GoogleMapOptions. Xem phần Định cấu hình bản đồ để biết thêm chi tiết.

Cử chỉ thu phóng

Bản đồ phản hồi nhiều cử chỉ có thể thay đổi mức thu phóng của máy ảnh:

  • Nhấn đúp để tăng mức thu phóng thêm 1 mức (phóng to).
  • Nhấn bằng hai ngón tay để giảm mức thu phóng đi 1 (thu nhỏ).
  • Chụm/duỗi hai ngón tay
  • Một ngón tay thu phóng bằng cách nhấn đúp nhưng không thả ra ở lần nhấn thứ hai, sau đó trượt ngón tay lên để thu nhỏ hoặc xuống để phóng to.

Bạn có thể tắt các cử chỉ thu phóng bằng cách gọi UiSettings.setZoomGesturesEnabled(boolean). Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc người dùng có thể sử dụng các chế độ điều khiển thu phóng để phóng to và thu nhỏ hay không.

Cử chỉ cuộn (di chuyển)

Người dùng có thể cuộn (xoay) xung quanh bản đồ bằng cách dùng ngón tay kéo bản đồ. Bạn có thể tắt tính năng cuộn bằng cách gọi UiSettings.setScrollGesturesEnabled(boolean).

Cử chỉ nghiêng

Người dùng có thể nghiêng bản đồ bằng cách đặt hai ngón tay trên bản đồ và cùng nhau di chuyển xuống hoặc lên để tăng hoặc giảm góc nghiêng tương ứng. Bạn có thể tắt cử chỉ nghiêng bằng cách gọi UiSettings.setTiltGesturesEnabled(boolean).

Cử chỉ xoay

Người dùng có thể xoay bản đồ bằng cách đặt hai ngón tay trên bản đồ và áp dụng chuyển động xoay. Bạn có thể tắt tính năng xoay bằng cách gọi UiSettings.setRotateGesturesEnabled(boolean).