คลาส: SystemVolumeChangedEvent

ผู้ผลิต

SystemVolumeChangedEvent

ใหม่ SystemVolumeChangedEvent(ปริมาณ)

พารามิเตอร์

ระดับเสียง

cast.framework.system.SystemVolumeData

ข้อมูลวอลุ่มของระบบ

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูล

non-null cast.framework.system.SystemVolumeData

ข้อมูลระดับเสียงของระบบ

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์

รับค่ามาจาก
cast.framework.system.Event#type