ชั้นเรียน: กิจกรรม

ผู้ผลิต

เหตุการณ์

เหตุการณ์ใหม่(ประเภท ข้อมูล)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.system.EventType

ประเภทกิจกรรม

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

ข้อมูล

(เว้นว่างประเภทใดก็ได้หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลเหตุการณ์ (เลิกใช้งานแล้ว)

พร็อพเพอร์ตี้

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์