Sınıf: Gönderenbağlantısı kesilen etkinlik

Marka

Gönderen GönderenBağlantısı Yok

yeni GönderenDisconnectedEvent(senderId, userAgent, neden)

Parametre

gönderen kimliği

string

Gönderen kimliği.

kullanıcıAracısı

string

Kullanıcı aracısı.

neden

cast.framework.system.DisconnectReason

Gönderenin bağlantısının kesilmesinin nedeni.

Değer boş olmamalıdır.

Uzatmalar
cast.framework.system.Event

Özellikler

neden

boş olmayan cast.framework.system.DisconnectReason

Gönderenin bağlantısının kesilmesinin nedeni.

gönderen kimliği

string

Bağlantısı kesilen gönderenin kimliği.

kullanıcıAracısı

string

Gönderenin kullanıcı aracısı.