ชั้นเรียน: ReadyEvent

ผู้ผลิต

ReadyEvent

ใหม่ ReadyEvent(applicationData)

พารามิเตอร์

applicationData

cast.framework.system.ApplicationData

ข้อมูลแอปพลิเคชัน

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูล

non-null cast.framework.system.ApplicationData

ข้อมูลแอปพลิเคชัน

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์

รับค่ามาจาก
cast.framework.system.Event#type