คลาส: ApplicationData

ผู้ผลิต

ข้อมูลแอปพลิเคชัน

New DataData()

พร็อพเพอร์ตี้

URL ไอคอน

สตริง

รูปภาพแอปพลิเคชันที่ตั้งไว้ใน Play Developer Console

รหัส

สตริง

รหัสแอปพลิเคชัน

เปิดใช้งานจาก

cast.framework.system.LaunchedFrom ที่ไม่เป็นค่าว่าง

ระบุตําแหน่งที่เปิดแอป

กําลังเปิดรหัสผู้ส่ง

สตริง

รหัสของผู้ส่งที่เปิดแอปพลิเคชัน

name

สตริง

ชื่อแอปพลิเคชัน

เนมสเปซ

อาร์เรย์ของ Null ที่ไม่เป็นค่าว่าง

เนมสเปซที่แอปพลิเคชันใช้

รหัสเซสชัน

number

รหัสเซสชัน