Sınıf: MaxVideoResolutionChangedEvent

Marka

Maksimum VideoÇözünürlüğü Değişikliği

yeni MaxVideoResolutionChangedEvent(height)

Parametre

yükseklik

number (sayı)

Sistem tarafından istenen maksimum video çözünürlüğü. 0 değeri herhangi bir kısıtlama olmadığı anlamına gelir.

Uzatmalar
cast.framework.system.Event