Sınıf: TextTrackStyle

Marka

TextTrackStyle

yeni TextTrackStyle()

Özellikler

backgroundColor

(dize veya tanımsız)

Arka plandaki 32 bit RGBA rengi (#RRGGBBAA ile gösterilir). Şeffaf arka planlar için alfa kanalı kullanılmalıdır.

customData

(null olmayan Nesne veya tanımsız)

Alıcı uygulama tarafından oluşturulan özel veri.

edgeColor

(dize veya tanımsız)

Kenar için RGBA rengi. edgeType, NONE ise bu değer yoksayılır.

edgeType

(null olmayan cast.framework.messages.TextTrackEdgeType veya tanımsız)

fontFamily

(dize veya tanımsız)

Yazı tipi, alıcıda mevcut değilse fontGenericFamily kullanılır.

fontGenericFamily

(null olmayan cast.framework.messages.TextTrackFontGenericFamily veya tanımsız)

Metin parçası yazı tipinin genel ailesi.

fontScale

(sayı veya tanımsız)

Metin parçası için yazı tipi ölçeklendirme faktörü (varsayılan 1'dir).

fontStyle

(null olmayan cast.framework.messages.TextTrackFontStyle veya tanımsız)

Metin parçası yazı tipi stili.

foregroundColor

(dize veya tanımsız)

Ön plandaki 32 bit RGBA rengi (#RRGGBBAA ile gösterilir).

windowColor

(dize veya tanımsız)

Pencere için #RRGGBBAA olarak gösterilen 32 bit RGBA rengi. windowType, NONE ise bu değer yoksayılır.

windowRoundedCornerRadius

(sayı veya tanımsız)

Pencerenin yuvarlatılmış köşelerinin piksel (piksel) cinsinden mutlak yarıçapı. windowType, ROUNDED_CORNERS değilse bu değer yoksayılır.

windowType

(null olmayan cast.framework.messages.TextTrackWindowType veya tanımsız)

CEA-608 ve CEA-708'de tanımlandığı şekliyle pencere kavramı. WebVTT'de buna bölge adı verilir.