Sınıf: ContainerMetadata

Marka

ContainerMetadata

yeni ContainerMetadata(tür)

Parametre

tür

İsteğe bağlı

cast.framework.messages.ContainerType

Kapsayıcı nesnesinin türü.

Değer boş olamaz.

Özellikler

containerDuration

(sayı veya tanımsız)

Saniye cinsinden kapsayıcı süresi (ör. sesli kitap çalma süresi).

containerImages

(null olmayan cast.framework.messages.Image dizisi veya tanımsız)

Canlı TV kanalı logosu, sesli kitap kapağı veya albüm kapak resmi gibi kapsayıcı görüntüleri.

containerType

non-null cast.framework.messages.ContainerType

Kapsayıcı nesnesinin türü.

bölüm

(null olmayan cast.framework.messages.MediaMetadata veya undefined dizisi)

Bir medya öğesinin bölümlerini listeleyen medya meta veri nesneleri dizisi. Bölümler, canlı TV akışlarını programlara ve sesli kitapları bölümlere ayırmak için kullanılır.

başlık

(dize veya tanımsız)

Kapsayıcının başlığı (ör. sesli kitap adı veya TV kanalı adı).