Sınıf: TimedMetadataEvent

Marka

TimedMetadataEvent

yeni TimedMetadataEvent(type, timedMetadataInfo)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Bu etkinliğin türü.

Değer boş olamaz.

timedMetadataInfo

cast.framework.TimedMetadata

Süreli meta veriler.

Değer boş olamaz.

Özellik

timedMetadataInfo

sabit

non-null cast.framework.TimedMetadata

Zamanlı meta veri bilgileridir.