Sınıf: RequestEvent

Marka

RequestEvent

yeni RequestEvent(type, requestData, gönderenId)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Değer boş olamaz.

requestData

İsteğe bağlı

cast.framework.messages.RequestData

Değer boş olamaz.

senderId

İsteğe bağlı

dize

Özellikler

requestData

sabit

(null olmayan cast.framework.messages.RequestData veya tanımsız)

İstekle birlikte gönderilen veriler.

senderId

sabit

(dize veya tanımsız)

İsteğin geldiği gönderen kimliği.