<GCKUIMiniMediaControlsViewControllerAuthor> Protokolü

<GCKUIMiniMediaControlsViewControllerAuthor> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKUIMiniMediaControlsViewController yetki verme protokolü.

Since
3.0

<NSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - miniMediaControlsViewController:shouldAppear:
 Kontrol çubuğunun etkin durumundaki bir değişikliği bildirir. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntıları

- (void) miniMediaControlsViewController: (GCKUIMiniMediaControlsViewController *)  miniMediaControlsViewController
shouldAppear: (BOOL)  shouldAppear 

Kontrol çubuğunun etkin durumundaki bir değişikliği bildirir.

Parameters
miniMediaControlsViewControllerThe now playing view controller instance.
shouldAppearIf YES, the control bar can be displayed. If NO, the control bar should be hidden.