<GCKLoggerAuthor> Protokolü

<GCKLoggerAuthor> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKLogger yetki verme protokolü.

<NSObjectNSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - logMessage:atLevel:fromFunction:location:
 Çerçeve tarafından bir mesajı günlüğe kaydetme çağrısında bulunur. Diğer...
 
(void) - logMessage:fromFunction:
 Çerçeve tarafından bir mesajı günlüğe kaydetme çağrısında bulunur. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntıları

- (void) logMessage: (NSString *)  message
atLevel: (GCKLoggerLevel level
fromFunction: (NSString *)  function
location: (NSString *)  location 
optional

Çerçeve tarafından bir mesajı günlüğe kaydetme çağrısında bulunur.

Parameters
messageThe log message.
functionThe calling function or method.
levelThe logging level.
locationThe source code location of the log statement.
Since
4,0
- (void) logMessage: (NSString *)  message
fromFunction: (NSString *)  function 
optional

Çerçeve tarafından bir mesajı günlüğe kaydetme çağrısında bulunur.

Parameters
functionThe calling function, normally obtained from __func__.
messageThe log message.
Deprecated:
Bunun yerine logMessage:atLevel:fromFunction:location: kullanın.