GCKVideoInfo Sınıfı

GCKVideoInfo Sınıf Referansı

Genel bakış

Video biçimi ayrıntılarını temsil eden bir sınıf.

Since
3,3

NSObject, <NSCopy> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Mülk Özeti

NSUInteger width
 Videonun piksel cinsinden genişliği. Diğer...
 
NSUInteger height
 Videonun piksel cinsinden yüksekliği. Diğer...
 
GCKVideoInfoHDRType hdrType
 Varsa videonun içinde kullanılan HDR türü. Diğer...
 

Mülk Ayrıntıları

- (NSUInteger) width
readnonatomicassign

Videonun piksel cinsinden genişliği.

- (NSUInteger) height
readnonatomicassign

Videonun piksel cinsinden yüksekliği.

- (GCKVideoInfoHDRType) hdrType
readnonatomicassign

Varsa videonun içinde kullanılan HDR türü.