GCKUIStyleAttributes Sınıfı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
GCKUIStyleAttributes Sınıf Referansı

Genel bakış

Çerçevenin varsayılan görünümlerinin stilini (renkler, yazı tipleri, simgeler) denetlemek için kullanılan sınıf.

Since
3,3

NSObject'i devralır.

GCKUIStyleAttributesCastViews, GCKUIStyleAttributesConnectionController, GCKUIStyleAttributesConnectionNavigation, GCKUIStyleAttributesConnectionToolbar, GCKUIStyleAttributesDeviceChooser, GCKUIStyleAttributesDeviceControl, GCKUIStyleAttributesExpandedController, GCKUIStyleAttributesGuestModePairingDialog, GCKUIStyleAttributesInstructions, GCKUIStyleAttributesMediaControl, GCKUIStyleAttributesMiniController, GCKUIStyleAttributesNoDevicesAvailableController ve GCKUIStyleAttributesTrackSelector tarafından devralındı.

Mülk Özeti

UIImage * closedCaptionsImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "altyazılar" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir. Diğer...
 
UIImage * forward30SecondsImage
 Çerçevelerin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri git" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir. Diğer...
 
UIImage * rewind30SecondsImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye geri sar" düğmelerinde kullanılacak bir resim. Diğer...
 
UIImage * volumeImage
 Kaydırma çubuğunun, çerçevenin varsayılan görünümlerinde ses kaydırma çubuğu olduğunu belirtmek için kullanılacak bir resim. Diğer...
 
UIImage * muteOffImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "sesi açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir resim. Diğer...
 
UIImage * muteOnImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "sesi açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir resim. Diğer...
 
UIImage * pauseImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "oynat/duraklatma açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir resimdir. Diğer...
 
UIImage * playImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "oynat/duraklatma açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir resimdir. Diğer...
 
UIImage * skipNextImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri git" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir. Diğer...
 
UIImage * skipPreviousImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri git" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir. Diğer...
 
UIImage * audioTrackImage
 Parça seçicide, ses parçası seçici görünümünü seçmek için kullanılacak bir resim. Diğer...
 
UIImage * subtitlesTrackImage
 Altyazı seçici seçicisinin görünümünü seçmek için parça seçicide kullanılacak resim. Diğer...
 
UIImage * stopImage
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "durdur" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir. Diğer...
 
UIFont * buttonTextFont
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketlerinde kullanılacak UIFont. Diğer...
 
UIColor * buttonTextColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketlerinde kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * buttonTextShadowColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketlerinde kullanılacak gölge rengi. Diğer...
 
CGSize buttonTextShadowOffset
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketleri için gölge farkı. Diğer...
 
UIFont * bodyTextFont
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türünde etiketlerde kullanılacak UIFont. Diğer...
 
UIFont * headingTextFont
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "heading" türü etiketlerde kullanılacak UIFont. Diğer...
 
UIFont * captionTextFont
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türü etiketlerinde kullanılacak yazı tipi. Diğer...
 
UIColor * bodyTextColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "body" türünde etiketlerde kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * bodyTextShadowColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türü etiketlerde kullanılacak gölge rengi. Diğer...
 
UIColor * headingTextColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "heading" türü etiketlerde kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * headingTextShadowColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "head" türü etiketlerde kullanılacak gölge rengi. Diğer...
 
UIColor * captionTextColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türü etiketlerinde kullanılacak renk. Diğer...
 
UIColor * captionTextShadowColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türü etiketlerinde kullanılacak gölge rengi. Diğer...
 
UIColor * backgroundColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerinde kullanılacak arka plan rengi. Diğer...
 
UIColor * iconTintColor
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki tüm düğmeler ve simgelerde tonlama rengi olarak kullanılacak renk. Diğer...
 
CGSize bodyTextShadowOffset
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türü etiketler için gölge ofseti. Diğer...
 
CGSize captionTextShadowOffset
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türü etiketler için gölge farkı. Diğer...
 
CGSize headingTextShadowOffset
 Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "heading" türü etiketler için gölge farkı. Diğer...
 
UIColor * sliderUnseekableProgressColor
 Kaydırma çubuğu görünümlerinde görülemeyen ilerleme yolları için kullanılan renk. Diğer...
 
UIColor * sliderProgressColor
 Aranabilir ilerleme durumu için kullanılan renk ve kaydırma çubuğu görünümlerindeki parmak. Diğer...
 
UIColor * sliderSecondaryProgressColor
 Kaydırıcı görünümlerindeki aranabilir ve oynatılamayan ilerleme alanı için kullanılan renk. Diğer...
 
UIColor * sliderTooltipBackgroundColor
 Kaydırma çubuğu küçük resminin ipucu etiketinin arka plan rengi. Diğer...
 
UIColor * liveIndicatorColor
 Canlı gösterge işaretçisi için kullanılan renk. Diğer...
 
NSNumber * adImageContentMode
 NSNumber ile sarmalanmış genişletilmiş görünüm denetleyicisindeki reklam resminin UIViewContentMode değeri. Diğer...
 
NSNumber * backgroundImageContentMode
 NSNumber ile sarmalanmış genişletilmiş görünüm denetleyicisindeki arka plan resminin UIViewContentMode. Diğer...
 
UIColor * playedAdMarkerFillColor
 Dairesel reklam işaretçisini kaydırma çubuğunun çalınan bölümündeki arama çubuğunda çizmek için kullanılan renk. Diğer...
 
UIColor * unplayedAdMarkerFillColor
 Dairesel reklam işaretçisini kaydırma çubuğunun oynatılmamış segmentindeki arama çubuğuna çizmek için kullanılan renk. Diğer...
 

Mülk Ayrıntıları

- (UIImage*) closedCaptionsImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "altyazılar" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir.

- (UIImage*) forward30SecondsImage
readwritenonatomicassign

Çerçevelerin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri git" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir.

- (UIImage*) rewind30SecondsImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye geri sar" düğmelerinde kullanılacak bir resim.

- (UIImage*) volumeImage
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğunun, çerçevenin varsayılan görünümlerinde ses kaydırma çubuğu olduğunu belirtmek için kullanılacak bir resim.

- (UIImage*) muteOffImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "sesi açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir resim.

Bu, alıcının sesi kapatıldığında gösterilecek resimdir.

- (UIImage*) muteOnImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "sesi açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir resim.

Bu, alıcının sesi kapalı olarak gösterilecek resimdir.

- (UIImage*) pauseImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "oynat/duraklatma açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir resimdir.

Bu, alıcı oynatılırken gösterilecek resimdir.

- (UIImage*) playImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "oynat/duraklatma açma/kapatma" düğmesinde kullanılacak bir resimdir.

Bu, alıcı duraklatıldığında gösterilecek resimdir.

- (UIImage*) skipNextImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri git" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir.

- (UIImage*) skipPreviousImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "30 saniye ileri git" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir.

- (UIImage*) audioTrackImage
readwritenonatomicassign

Parça seçicide, ses parçası seçici görünümünü seçmek için kullanılacak bir resim.

- (UIImage*) subtitlesTrackImage
readwritenonatomicassign

Altyazı seçici seçicisinin görünümünü seçmek için parça seçicide kullanılacak resim.

- (UIImage*) stopImage
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "durdur" düğmelerinde kullanılacak bir resimdir.

- (UIFont*) buttonTextFont
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketlerinde kullanılacak UIFont.

- (UIColor*) buttonTextColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketlerinde kullanılacak renk.

Since
3,4
- (UIColor*) buttonTextShadowColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketlerinde kullanılacak gölge rengi.

- (CGSize) buttonTextShadowOffset
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki düğme etiketleri için gölge farkı.

- (UIFont*) bodyTextFont
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türünde etiketlerde kullanılacak UIFont.

- (UIFont*) headingTextFont
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "heading" türü etiketlerde kullanılacak UIFont.

- (UIFont*) captionTextFont
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türü etiketlerinde kullanılacak yazı tipi.

- (UIColor*) bodyTextColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde "body" türünde etiketlerde kullanılacak renk.

- (UIColor*) bodyTextShadowColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türü etiketlerde kullanılacak gölge rengi.

- (UIColor*) headingTextColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "heading" türü etiketlerde kullanılacak renk.

- (UIColor*) headingTextShadowColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "head" türü etiketlerde kullanılacak gölge rengi.

- (UIColor*) captionTextColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türü etiketlerinde kullanılacak renk.

- (UIColor*) captionTextShadowColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türü etiketlerinde kullanılacak gölge rengi.

- (UIColor*) backgroundColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerinde kullanılacak arka plan rengi.

- (UIColor*) iconTintColor
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki tüm düğmeler ve simgelerde tonlama rengi olarak kullanılacak renk.

- (CGSize) bodyTextShadowOffset
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "body" türü etiketler için gölge ofseti.

- (CGSize) captionTextShadowOffset
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "caption" türü etiketler için gölge farkı.

- (CGSize) headingTextShadowOffset
readwritenonatomicassign

Çerçevenin varsayılan görünümlerindeki "heading" türü etiketler için gölge farkı.

- (UIColor*) sliderUnseekableProgressColor
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğu görünümlerinde görülemeyen ilerleme yolları için kullanılan renk.

Since
4.4.1
- (UIColor*) sliderProgressColor
readwritenonatomicassign

Aranabilir ilerleme durumu için kullanılan renk ve kaydırma çubuğu görünümlerindeki parmak.

Since
4.4.1
- (UIColor*) sliderSecondaryProgressColor
readwritenonatomicassign

Kaydırıcı görünümlerindeki aranabilir ve oynatılamayan ilerleme alanı için kullanılan renk.

Since
4.4.1
- (UIColor*) sliderTooltipBackgroundColor
readwritenonatomicassign

Kaydırma çubuğu küçük resminin ipucu etiketinin arka plan rengi.

Since
4.4.1
- (UIColor*) liveIndicatorColor
readwritenonatomicassign

Canlı gösterge işaretçisi için kullanılan renk.

Since
4.4.1
- (NSNumber*) adImageContentMode
readwritenonatomicassign

NSNumber ile sarmalanmış genişletilmiş görünüm denetleyicisindeki reklam resminin UIViewContentMode değeri.

Since
4.4.1
- (NSNumber*) backgroundImageContentMode
readwritenonatomicassign

NSNumber ile sarmalanmış genişletilmiş görünüm denetleyicisindeki arka plan resminin UIViewContentMode.

Since
4.4.1
- (UIColor*) playedAdMarkerFillColor
readwritenonatomicassign

Dairesel reklam işaretçisini kaydırma çubuğunun çalınan bölümündeki arama çubuğunda çizmek için kullanılan renk.

Varsayılan renk, Sarı'dır.

Since
4.6.0
- (UIColor*) unplayedAdMarkerFillColor
readwritenonatomicassign

Dairesel reklam işaretçisini kaydırma çubuğunun oynatılmamış segmentindeki arama çubuğuna çizmek için kullanılan renk.

Varsayılan renk, Sarı'dır.

Since
4.6.0