GCKMediaQueueContainerMetadata.h Dosyası

GCKMediaQueueContainerMetadata.h Dosya Referansı

GCKMediaQueueContainerType sıralaması. Diğer...

Sınıflar

class  GCKMediaQueueContainerMetadata
 Medya sırası kapsayıcısı için ek meta veriler. Diğer...
 
class  GCKMediaQueueContainerMetadataBuilder
 Yeni veya türetilmiş GCKMediaQueueContainerMetadata örnekleri oluşturmak için derleyici nesnesi. Diğer...
 

Numaralandırmalar

enum  GCKMediaQueueContainerType { GCKMediaQueueContainerTypeGeneric = 0, GCKMediaQueueContainerTypeAudioBook = 1 }
 Medya sırası meta veri türlerini tanımlayan enum. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

GCKMediaQueueContainerType sıralaması.

Sıralama Türü Belgeleri

Medya sırası meta veri türlerini tanımlayan enum.

yılından beri
4.4.1
Numaralandırıcı
GCKMediaQueueContainerTypeGenel

Genel medya içeriğini temsil eden bir medya türü.

GCKMediaQueueContainerTypeAudioBook

Sesli kitabı temsil eden bir medya türü.