GCKMediaInformation.h Dosyası

GCKMediaInformation.h Dosya Referansı

GCKMediaStreamType enum. Diğer...

Sınıflar

class  GCKMediaInformation
 Bir medya öğesiyle ilgili bilgileri toplayan bir sınıf. Diğer...
 
class  GCKMediaInformationBuilder
 Yeni veya türetilmiş GCKMediaInformation örnekleri oluşturmak için derleyici nesnesi. Diğer...
 

Numaralandırmalar

enum  GCKMediaStreamType { GCKMediaStreamTypeNone = 0, GCKMediaStreamTypeBuffered = 1, GCKMediaStreamTypeLive = 2, GCKMediaStreamTypeUnknown = 99 }
 Medya akışı türünü tanımlayan enum. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

GCKMediaStreamType enum.

Sıralama Türü Belgeleri

Medya akışı türünü tanımlayan enum.

Numaralandırıcı
GCKMediaStreamTypeNone

Akış türü "hiçbiri"dir.

GCKMediaStreamTypeBuffered

Arabelleğe alınmış yayın türü.

GCKMediaStreamTypeLive

Canlı yayın türü.

GCKMediaStreamTypeUnknown

Bilinmeyen yayın türü.