GCKMediaInformation.h Dosyası

GCKMediaInformation.h Dosya Referansı

GCKMediaStreamType enum. Diğer...

Sınıflar

class  GCKMediaInformation
 Bir medya öğesiyle ilgili bilgileri toplayan bir sınıf. Diğer...
 
class  GCKMediaInformationBuilder
 Yeni veya türetilmiş GCKMediaInformation örnekleri oluşturmak için bir oluşturucu nesnesi. Diğer...
 

Numaralandırma

enum  GCKMediaStreamType { GCKMediaStreamTypeNone = 0, GCKMediaStreamTypeBuffered = 1, GCKMediaStreamTypeLive = 2, GCKMediaStreamTypeUnknown = 99 }
 Medya akışı türünü tanımlayan numaralandırma. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

GCKMediaStreamType enum.

Sıralama Türündeki Belgeler

Medya akışı türünü tanımlayan numaralandırma.

Numaralandırıcı
GCKMediaStreamTypeNone

Akış türü "hiçbiri".

GCKMediaStreamType Arabelleğe Alındı

Arabelleğe alınmış akış türü.

GCKMediaStreamTypeLive

Canlı yayın türü.

GCKMediaStreamTypeUnknown

Bilinmeyen yayın türü.