GCKHLSVideoSegmentBiçim.h Dosyası

GCKHLSVideoSegmentFormat.h Dosya Referansı

GCKHLSVideoSegmentFormat enum. Diğer...

Sınıflar

class  GCKHLSVideoSegment
 GCKHLSVideoSegmentFormat ile NSString arasında dönüşüm gerçekleştirmek için yardımcılar sağlayan sınıf. Diğer...
 

Numaralandırmalar

enum  GCKHLSVideoSegmentFormat { GCKHLSVideoSegmentFormatUndefined = 0, GCKHLSVideoSegmentFormatMPEG2_TS = 1, GCKHLSVideoSegmentFormatFMP4 = 2 }
 HLS video segmenti türleri. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

GCKHLSVideoSegmentFormat enum.

Sıralama Türü Belgeleri

HLS video segmenti türleri.

Numaralandırıcı
GCKHLSVideoSegmentFormatUndefined

Tanımsız.

Akış protokolü HLS olmadığında kullanılır.

GCKHLSVideoSegmentBiçimiMPEG2_TS

HLS segment türü MPEG2 TS.

GCKHLSVideoSegmentFormatFMP4

HLS segment türü FMP4.