GCKHLSVideoSegmentBiçim.h Dosyası

GCKHLSVideoSegmentFormat.h Dosya Referansı

GCKHLSVideoSegmentBiçim enum. Diğer...

Sınıflar

class  GCKHLSVideoSegment
 Yardımcıların GCKHLSVideoSegmentFormat ile NSString arasında dönüşüm gerçekleştirmesini sağlayan sınıf. Diğer...
 

Numaralandırma

enum  GCKHLSVideoSegmentFormat { GCKHLSVideoSegmentFormatUndefined = 0, GCKHLSVideoSegmentFormatMPEG2_TS = 1, GCKHLSVideoSegmentFormatFMP4 = 2 }
 HLS video segmenti türleri. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

GCKHLSVideoSegmentBiçim enum.

Sıralama Türündeki Belgeler

HLS video segmenti türleri.

Numaralandırıcı
GCKHLSVideoSegmentBiçimi Tanımsız

Tanımsız.

Akış protokolü HLS olmadığında kullanılır.

GCKHLSVideoSegment Biçimi MPEG2_TS

HLS segment türü MPEG2 TS.

GCKHLSVideoSegment Biçimi FMP4

HLS segment türü FMP4.