GCKHLSSegmentFormat.h Dosyası

GCKHLSSegmentFormat.h Dosya Referansı

GCKHLSSegmentFormat enum. Diğer...

Sınıflar

class  GCKHLSSegment
 GCKHLSSegmentFormat ile NSString arasında dönüşüm gerçekleştirenlere yardımcı olan sınıf. Diğer...
 

Sıralama

enum  GCKHLSSegmentFormat {
  GCKHLSSegmentFormatUndefined = 0, GCKHLSSegmentFormatAAC = 1, GCKHLSSegmentFormatAC3 = 2, GCKHLSSegmentFormatMP3 = 3,
  GCKHLSSegmentFormatTS = 4, GCKHLSSegmentFormatTS_AAC = 5, GCKHLSSegmentFormatE_AC3 = 6, GCKHLSSegmentFormatFMP4 = 7
}
 HLS segment türleri. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

GCKHLSSegmentFormat enum.

Sıralama Türü Belgeleri

HLS segment türleri.

Numaralandırma
GCKHLSSegmentFormatTanımsız

Tanımlanmadı.

Akış protokolü HLS olmadığında kullanılır.

GCKHLSSegmentFormatAAC

HLS segment türü AAC.

GCKHLSSegmentBiçimAC3

HLS segment türü AC3.

GCKHLSSegmentFormatMP3

HLS segment türü MP3.

GCKHLSSegmentFormatTS

HLS segment türü TS.

GCKHLSSegmentBiçimTS_AAC

HLS segment türü TS AAC.

GCKHLSSegmentBiçimE_AC3

HLS segment türü E AC3.

GCKHLSSegmentBiçimFMP4

HLS segment türü FMP4.