DateRange

Bitişik bir gün grubu: startDate, startDate + 1, ..., endDate. İstekler için en fazla 4 tarih aralığına izin verilir.

JSON gösterimi
{
  "startDate": string,
  "endDate": string,
  "name": string
}
Alanlar
startDate

string

Sorgunun YYYY-MM-DD biçimindeki dahil başlangıç tarihi. endDate tarihinden sonra olamaz. NdaysAgo, yesterday veya today biçimi de kabul edilir. Bu durumda tarih, mülkün raporlama saat dilimine göre belirlenir.

endDate

string

Sorgunun YYYY-MM-DD biçimindeki dahil bitiş tarihi. startDate tarihinden önce olamaz. NdaysAgo, yesterday veya today biçimi de kabul edilir. Bu durumda tarih, mülkün raporlama saat dilimine göre belirlenir.

name

string

Bu tarih aralığına bir ad atar. dateRange boyutu, bir rapor yanıtında bu ada göre değerlendirilir. Ayarlanırsa date_range_ veya RESERVED_ ile başlayamaz. Ayarlanmazsa tarih aralıkları, istekteki sıfır tabanlı dizine göre adlandırılır: date_range_0, date_range_1 vb.