Ustaw przystanek na trasie

Aby ustawić przystanek na trasie, np. wstęp lub przystanek, możesz wyznaczyć punkt pośredni jako punkt pośredni. Aby to zrobić, użyj właściwości vehicleStopover punktu pośredniego, punktu pośredniego (REST) lub Waypoint (gRPC). To ustawienie zapewnia, że obliczona trasa nie rozpoczyna się ani nie kończy na drodze, która nie nadaje się do rozpoczęcia lub podróży, takiej jak autostrada czy tunel.

Weź pod uwagę sytuację, w której droga krzyżuje się z drogą wewnątrz tunelu. Jeśli wskażesz punkt pośredni w miejscu, w którym dwie drogi się przecinają (jak widać na mapie), trasa będzie zaczynać się lub kończyć na drodze nawierzchniowej lub tunelu. Taki wynik stanowi problem, ponieważ nie można zatrzymać się w tunelach, aby zabrać się za odbiór lub zwrot.

Jeśli chcesz używać punktu pośredniego w przypadku odbioru lub miejsca, w polu vehicleStopover ustaw wartość true, aby mieć pewność, że wybrana trasa zaczyna się lub kończy na drodze, w której możliwe jest odbiór i zwrot.

Ten przykład pokazuje, jak ustawić właściwość vehicleStopover:

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  },
  "vehicleStopover": true
 },
 ...
}