Danh sách lớp

Danh sách lớp
Các lớp và giao thức trong SDK điều hướng của Google dành cho iOS:
GMSAddressKết quả từ một yêu cầu mã hoá địa lý ngược, chứa địa chỉ mà con người có thể đọc được
GMSAdvancedMarkerĐiểm đánh dấu nâng cao là biểu tượng được đặt tại một điểm cụ thể trên bề mặt bản đồ
GMSCALayerGMSCALayer là lớp cao cấp được sử dụng bởi các lớp trong SDK Google Maps dành cho iOS, chẳng hạn như GMSMapLayerGMSPanoramaLayer
GMSCameraPositionMột lớp bất biến, tổng hợp tất cả tham số vị trí của máy ảnh
GMSCameraUpdateGMSCameraUpdate biểu thị một bản cập nhật có thể được áp dụng cho một GMSMapView
GMSCircleMột hình tròn trên bề mặt Trái Đất (hình tròn)
GMSCoordinateBoundsGMSCoordinateBounds đại diện cho một hộp giới hạn hình chữ nhật trên bề mặt Trái Đất
<GMSFeature>Giao diện thể hiện siêu dữ liệu của một tính năng
GMSFeatureLayerMột lớp đại diện cho tập hợp tất cả tính năng của cùng một GMSFeatureType, trong đó kiểu có thể bị ghi đè trên ứng dụng
GMSFeatureStyleChỉ định cách một đối tượng trên bản đồ xuất hiện khi được hiển thị trên bản đồ
GMSGeocoderCung cấp dịch vụ mã hoá địa lý ngược
GMSGroundOverlayGMSGroundOverlay chỉ định các tùy chọn có sẵn cho lớp phủ mặt đất tồn tại trên bề mặt Trái đất
GMSIndoorBuildingMô tả một toà nhà có các tầng
GMSIndoorDisplayCho phép quan sát hoặc kiểm soát việc hiển thị dữ liệu ở trong nhà
<GMSIndoorDisplayDelegate>Uỷ quyền cho các sự kiện trên GMSIndoorDisplay
GMSIndoorLevelMô tả một tầng của một toà nhà
GMSLocationSimulatorMột lớp mà bạn có thể dùng để mô phỏng vị trí của thiết bị cho mục đích kiểm thử
GMSMapIDGiá trị nhận dạng không rõ ràng cho cấu hình bản đồ tuỳ chỉnh
GMSMapLayerGMSMapLayer là lớp con tuỳ chỉnh của CALayer, được cung cấp dưới dạng lớp lớp trên GMSMapView
GMSMapPointMột điểm trên bản đồ
GMSMapStyleGMSMapStyle lưu giữ chi tiết về một kiểu có thể được áp dụng cho bản đồ
GMSMapViewĐây là lớp chính của SDK Google Maps dành cho iOS và là điểm vào cho tất cả các phương pháp liên quan đến bản đồ
<GMSMapViewDelegate>Ủy quyền cho các sự kiện trên GMSMapView
<GMSMapViewNavigationUIDelegate>Ủy quyền cho các sự kiện trên GMSMapView liên quan đến giao diện người dùng điều hướng
GMSMapViewOptionsLớp này xác định các tuỳ chọn thời gian khởi chạy cho GMSMapView
GMSMarkerĐiểm đánh dấu là biểu tượng được đặt tại một điểm cụ thể trên bề mặt bản đồ
GMSMarkerLayerGMSMarkerLayer là một lớp con của GMSOverlayLayer, có sẵn trên cơ sở từng điểm đánh dấu, cho phép tạo ảnh động cho một số thuộc tính của GMSMarker được liên kết
GMSMutableCameraPositionPhiên bản có thể thay đổi của GMSCameraPosition
GMSMutableFeatureStylePhiên bản có thể thay đổi của GMSFeatureStyle
GMSMutablePathGMSMutablePath là một mảng động (có thể đổi kích thước) của CLLocationChrome2D
<GMSNavigationAccessoryView>Giao thức xác định các phương thức hỗ trợ khung hiển thị tuỳ chỉnh chỉ định các phần tử phụ trên giao diện người dùng được áp dụng cho khung hiển thị chính
GMSNavigationDirectionsListControllerMột bộ điều khiển quản lý và hiển thị danh sách đường đi
GMSNavigationInstructionOptionsCác tuỳ chọn để định dạng chuỗi lệnh được phân bổ
GMSNavigationLaneThông tin về một làn đường trong khi đi theo chỉ dẫn
GMSNavigationLaneDirectionThông tin về một hướng duy nhất trong khi di chuyển
GMSNavigationLicensePlateRestrictionMột lớp chứa thông tin về quy định hạn chế biển số xe
GMSNavigationMutableRoutingOptionsMột lớp có thể thay đổi chứa các tuỳ chọn liên quan đến logic định tuyến (ví dụ: chiến lược định tuyến)
GMSNavigationMutableSpeedAlertOptionsMột lớp có thể thay đổi xác định các ngưỡng kích hoạt cho nhiều mức độ nghiêm trọng của cảnh báo tốc độ, được biểu thị bằng GMSNavigationSpeedAlertSeverity
GMSNavigationMutableSpeedometerUIOptionsLớp có thể thay đổi đóng gói cấu hình giao diện người dùng cho nhiều mức độ nghiêm trọng của cảnh báo tốc độ, được biểu thị bằng GMSNavigationSpeedAlertSeverity
GMSNavigationMutableWaypointMột lớp điểm tham chiếu có thể thay đổi
GMSNavigationNavInfoChứa thông tin về trạng thái điều hướng
GMSNavigationRouteInfoMột lớp bất biến đóng gói thời gian đến dự kiến (ETA) và thông tin về khoảng cách cho cả tuyến đường mặc định tốt nhất và tuyến đường ngắn nhất đến một điểm tham chiếu cụ thể
GMSNavigationRoutingOptionsMột lớp bất biến chứa các tuỳ chọn liên quan đến logic định tuyến (ví dụ: chiến lược định tuyến)
<GMSNavigationScreenMetrics>Giao thức để trả về thông tin về chỉ số màn hình
GMSNavigationServicesDịch vụ cho phép kiểm soát quyền truy cập trên thiết bị di động vào SDK điều hướng của Google Maps dành cho iOS
GMSNavigationSessionLớp này cung cấp một tập hợp các đối tượng liên quan có thể dùng để điều khiển phiên chỉ đường theo phương thức lập trình
GMSNavigationSpeedAlertOptionsMột lớp bất biến xác định các ngưỡng kích hoạt cho nhiều mức độ nghiêm trọng của cảnh báo tốc độ, được biểu thị bằng GMSNavigationSpeedAlertSeverity
GMSNavigationSpeedometerUIOptionsMột lớp bất biến đóng gói cấu hình giao diện người dùng cho nhiều mức độ nghiêm trọng của cảnh báo tốc độ, được biểu thị bằng GMSNavigationSpeedAlertSeverity
GMSNavigationStepInfoThông tin về một bước duy nhất dọc theo tuyến đường
GMSNavigationStepInfoImageOptions
GMSNavigationTermsDialogUIParamsCác tham số mô tả giao diện của hộp thoại
GMSNavigationTimeAndDistanceMột lớp bất biến đóng gói quãng đường còn lại và điểm đến dự kiến cho một tuyến đường
GMSNavigationTransactionRecorderChứa các phương thức để ghi lại giao dịch
GMSNavigationWaypointLớp điểm tham chiếu bất biến, dùng để chỉ định đích đến điều hướng
GMSNavigatorĐây là lớp chính của SDK Điều hướng của Google dành cho iOS và cung cấp các phương thức để kiểm soát điều hướng tới một đích đến cũng như truy cập thông tin tuyến đường và tiến trình
<GMSNavigatorListener>Trình nghe các sự kiện trên GMSNavigator
GMSOrientationGMSOrientation là một bộ tiêu đề và phần cao độ được dùng để điều khiển hướng xem của GMSPanoramaCamera
GMSOverlayGMSOverlay là một lớp trừu tượng đại diện cho một số lớp phủ có thể được đính kèm vào một GMSMapView cụ thể
GMSOverlayLayerGMSOverlayLayer là lớp con tuỳ chỉnh của CALayer và là lớp cơ sở trừu tượng cho các lớp GMSOverlay cho phép ảnh động tuỳ chỉnh
GMSPanoramaGMSPanorama thể hiện siêu dữ liệu cho một ảnh toàn cảnh cụ thể trên Trái đất
GMSPanoramaCameraGMSPanoramaCamera được dùng để kiểm soát hướng xem của GMSPanoramaView
GMSPanoramaCameraUpdateGMSPanoramaCameraUpdate thể hiện bản cập nhật có thể được áp dụng cho GMSPanoramaView
GMSPanoramaLayerGMSPanoramaLayer là lớp con tuỳ chỉnh của CALayer, được cung cấp dưới dạng lớp lớp trên GMSPanoramaView
GMSPanoramaLinkĐường liên kết từ GMSPanorama đến ảnh toàn cảnh lân cận
GMSPanoramaServiceBạn có thể sử dụng GMSPanoramaService để yêu cầu siêu dữ liệu ảnh toàn cảnh ngay cả khi GMSPanoramaView không hoạt động
GMSPanoramaViewẢnh toàn cảnh được dùng để hiển thị hình ảnh trong Chế độ xem đường phố
<GMSPanoramaViewDelegate>Ủy quyền các sự kiện trên GMSPanoramaView
GMSPathGMSPath đóng gói một mảng không thể thay đổi của CLLocationCooordinate2D
GMSPinImageCung cấp hình ảnh ghim tuỳ chỉnh cho điểm đánh dấu nâng cao
GMSPinImageGlyphCung cấp ký tự hình ảnh ghim tuỳ chỉnh cho điểm đánh dấu nâng cao
GMSPinImageOptionsCung cấp tính năng tuỳ chỉnh hình ảnh ghim cho điểm đánh dấu nâng cao
GMSPlaceFeatureGiao diện thể hiện một đối tượng địa điểm (một đối tượng có Mã địa điểm)
GMSPolygonGMSPolygon xác định một đa giác xuất hiện trên bản đồ
GMSPolygonLayerGMSPolygonLayer là một lớp con của GMSOverlayLayer có sẵn trên mỗi đa giác, cho phép tạo ảnh động cho một số thuộc tính của GMSPolygon được liên kết
GMSPolylineGMSPolyline chỉ định các tuỳ chọn có sẵn cho một hình nhiều đường tồn tại trên bề mặt Trái đất
GMSProjectionXác định ánh xạ giữa toạ độ Earth (CLLocationChrome2D) và toạ độ trong chế độ xem của bản đồ (CGPoint)
GMSReverseGeocodeResponseTập hợp kết quả từ yêu cầu mã hoá địa lý ngược
GMSRoadSnappedLocationProviderCung cấp thông tin cập nhật về vị trí của thiết bị
<GMSRoadSnappedLocationProviderListener>Trình xử lý các sự kiện trên GMSRoadSnappedLocationProvider
GMSRouteLegMột lớp bất biến đại diện cho một chặng của hành trình, từ vị trí hiện tại của thiết bị đến đích đến đầu tiên, hoặc từ một đích đến này tới đích đến tiếp theo.
GMSServicesLớp dịch vụ cho SDK Google Maps dành cho iOS
GMSSpriteStyleMô tả kiểu vẽ của hình ảnh tem trên GMSStyleSpan
GMSStampStyleLớp cơ sở trừu tượng cho các kiểu nhiều đường vẽ hình ảnh lặp lại trên GMSStyleSpan
GMSStrokeStyleMô tả kiểu vẽ của các thực thể một chiều, chẳng hạn như hình nhiều đường
GMSStyleSpanMô tả kiểu của một số vùng của hình nhiều đường
GMSSyncTileLayerGMSSyncTileLayer là lớp con trừu tượng của GMSTileLayer cung cấp giao diện đồng bộ hoá để tạo dữ liệu thẻ thông tin hình ảnh
GMSTextureStyleKiểu nhiều đường vẽ một hình ảnh lặp lại trên GMSStyleSpan
GMSTileLayerGMSTileLayer là một lớp trừu tượng cho phép phủ các ô hình ảnh tuỳ chỉnh trên một GMSMapView được chỉ định
<GMSTileReceiver>GMSTileReceiver được cung cấp cho GMSTileLayer khi có yêu cầu thẻ thông tin, cho phép gọi lại sau (hoặc ngay lập tức)
GMSUISettingsChế độ cài đặt cho giao diện người dùng của GMSMapView
GMSURLTileLayerGMSURLTileProvider tìm nạp thẻ thông tin dựa trên URL được trả về từ GMSTileURLBuildor
GMSVisibleRegionGMSVisibleRegion chứa bốn điểm xác định đa giác hiển thị trong máy ảnh của bản đồ
UIScreen(GMSNavigationStepImageOptions)Danh mục UIScreen đã triển khai tất cả các phương thức trong giao thức GMSNavigationScreenMetrics