Lập phiên bản

Nhóm API JavaScript của Maps thường xuyên cập nhật API này để bổ sung các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải tiến về hiệu suất. Trang này mô tả các phiên bản của API có thể dùng trong ứng dụng của bạn.

Kênh phát hành và số phiên bản

Trong ứng dụng của mình, bạn có thể chỉ định kênh phát hành hoặc số phiên bản:

 • Kênh hằng tuần được chỉ định bằng v=weekly.
  Kênh này được cập nhật mỗi tuần một lần và là kênh mới nhất.
 • Kênh hằng quý được chỉ định bằng v=quarterly.
  Kênh này được cập nhật một lần mỗi quý và dễ dự đoán nhất.
 • Kênh beta được chỉ định bằng v=beta.
  Kênh này dựa trên kênh weekly và được cập nhật mỗi tuần một lần. Phiên bản này có thêm một số thay đổi dành cho giai đoạn thử nghiệm ban đầu và đưa ra ý kiến phản hồi.
 • Kênh alpha được chỉ định bằng v=alpha.
  Kênh này dựa trên kênh beta và được cập nhật mỗi tuần một lần. Trong đó có các thử nghiệm để thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng về nguyên mẫu. Mã này chỉ dành cho mục đích phát triển và không được sử dụng trong môi trường thực tế.
 • Số phiên bản được chỉ định bằng v=n.nn.
  Bạn có thể chọn v=3.57, v=3.56, v=3.55 hoặc v=3.54.
  Số phiên bản được cập nhật một lần mỗi quý (xem phần Cập nhật hằng quý).

Nếu không chỉ định rõ ràng kênh hoặc phiên bản, thì theo mặc định, bạn sẽ nhận được kênh hằng tuần. Nếu bạn đã di chuyển từ gói cao cấp và không chỉ định rõ ràng kênh hoặc phiên bản, thì theo mặc định, bạn sẽ nhận được kênh hằng quý. Nếu chỉ định một phiên bản không hợp lệ, bạn sẽ nhận được kênh mặc định của mình.

Chọn kênh hằng tuần

Đối với hầu hết các ứng dụng, bạn nên chọn kênh hằng tuần. Đây là phiên bản mới nhất và mới nhất, đồng thời có các bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất mới nhất. Bạn có thể chỉ định kênh hằng tuần bằng cách tải Maps JavaScript API bằng thẻ tập lệnh sau:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=weekly
    &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Hiện tại, kênh hằng tuần là phiên bản 3.57. Phiên bản này được cập nhật hằng tuần với các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất.

Vào giữa tháng 8, kênh hằng tuần sẽ được cập nhật lên phiên bản 3.58. Khi đó, phiên bản mới có thể xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc tạo ra tình trạng không tương thích ngược.

Chọn kênh hằng quý

Một số ứng dụng có thể hưởng lợi từ số lượng bản cập nhật ít hơn nhưng quy mô lớn hơn, vì các bản cập nhật này cho khả năng dự đoán lớn hơn. Các ứng dụng này nên sử dụng kênh hằng quý. Hãy sử dụng phương pháp này nếu bạn muốn ra mắt bản sửa lỗi và cải thiện hiệu suất vào thời gian dự kiến (xem nội dung cập nhật hằng quý). Bạn có thể chỉ định kênh hằng quý bằng cách tải Maps JavaScript API bằng thẻ tập lệnh sau:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=quarterly
    &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Hiện tại, kênh hằng quý là phiên bản 3.56. Trong quý, phiên bản này sẽ không nhận được tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải thiện về hiệu suất. Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể đưa các bản sửa lỗi bảo mật vào phiên bản này.

Vào giữa tháng 8, kênh hằng quý sẽ được cập nhật lên phiên bản 3.57. Khi đó, phiên bản mới sẽ bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc đưa ra tình trạng không tương thích ngược so với 3 tháng trước.

Chọn kênh thử nghiệm

Sử dụng kênh thử nghiệm beta để dùng thử các tính năng beta và thay đổi mới. Các tính năng beta là tính năng hoàn chỉnh nhưng có thể có một số vấn đề tồn đọng (vui lòng sử dụng Công cụ theo dõi lỗi để báo cáo vấn đề và đưa ra ý kiến phản hồi). Kênh thử nghiệm beta không thuộc phạm vi áp dụng của chính sách về Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) hoặc chính sách ngừng sử dụng. Một số thay đổi có thể không tương thích ngược với các bản phát hành trước đó.

Kênh này dựa trên kênh weekly và được cập nhật mỗi tuần một lần.

Bạn có thể chỉ định kênh thử nghiệm bằng cách tải Maps JavaScript API bằng thẻ tập lệnh sau:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=beta
    &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Chọn kênh alpha

Sử dụng kênh alpha để dùng thử các tính năng và thay đổi thử nghiệm mới. Vui lòng sử dụng Công cụ theo dõi lỗi để báo cáo vấn đề và đưa ra ý kiến phản hồi. Kênh alpha không thuộc phạm vi áp dụng của Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) hoặc chính sách ngừng sử dụng. Một số thay đổi có thể không tương thích ngược với các bản phát hành trước đó. Mã này chỉ dành cho mục đích phát triển và không được sử dụng trong môi trường thực tế.

Kênh này dựa trên kênh beta và được cập nhật mỗi tuần một lần.

Bạn có thể chỉ định kênh alpha bằng cách tải Maps JavaScript API bằng thẻ tập lệnh sau:

 <script async
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=alpha
     &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
 </script>
 

Chọn số phiên bản

Chỉ định một phiên bản theo số nếu bạn thường xuyên kiểm tra và cập nhật ứng dụng của mình. Điều này là do các phiên bản được đánh số cuối cùng sẽ bị xoá khi có phiên bản mới được tạo mỗi quý. Bạn có thể chỉ định số phiên bản bằng cách tải Maps JavaScript API bằng thẻ tập lệnh sau:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.56
    &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Hiện tại, bạn có thể chỉ định v=3.57, v=3.56, v=3.55 hoặc v=3.54.

 • Phiên bản 3.57 sẽ nhận được thông tin cập nhật hằng tuần về các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất.
 • Phiên bản 3.56 không nhận được bản cập nhật hằng tuần.
 • Phiên bản 3.55 không nhận được bản cập nhật hằng tuần.
 • Phiên bản 3.54 không nhận được bản cập nhật hằng tuần.
 • Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể đưa các bản sửa lỗi bảo mật vào bất kỳ phiên bản nào.
 • Có thể chúng tôi sẽ đưa ra các thay đổi không tương thích ngược khi tạo phiên bản mới.

Sau giữa tháng 8, bạn sẽ có thể chỉ định v=3.58, v=3.57, v=3.56 hoặc v=3.55.

 • Phiên bản 3.58 sẽ nhận được thông tin cập nhật hằng tuần về các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất.
 • Phiên bản 3.57 sẽ không nhận được bản cập nhật hằng tuần nữa.
 • Phiên bản 3.56 sẽ không nhận được bản cập nhật hằng tuần nữa.
 • Phiên bản 3.55 sẽ không nhận được bản cập nhật hằng tuần nữa.
 • Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể đưa các bản sửa lỗi bảo mật vào bất kỳ phiên bản nào.
 • Phiên bản 3.54 sẽ không còn hoạt động nữa. Mọi nỗ lực tải phiên bản này sẽ bị bỏ qua và bạn sẽ nhận được kênh mặc định của mình.

Sơ đồ dưới đây cho thấy những phiên bản sẽ được cung cấp trên từng kênh trong năm tới.

v3.54v3.55v3.55v3.56v3.56v3.56v3.57v3.57v3.57v3.57v3.58v3.58v3.58v3.59v3.59v3.60

Một bản cập nhật đã ảnh hưởng đến ứng dụng của tôi

Khi chúng tôi cập nhật các kênh phát hành, điều này có thể ảnh hưởng đến đơn đăng ký của bạn. Điều này có thể xảy ra vì ứng dụng của bạn dựa vào các tính năng không được ghi nhận hoặc không dùng nữa, hoặc do có một lỗi hoặc bản sửa lỗi mà chúng tôi đã giới thiệu.

Giải pháp tạm thời là bạn có thể định cấu hình lại ứng dụng của mình để sử dụng phiên bản cũ hơn.

 1. Mở bảng điều khiển trong công cụ cho nhà phát triển của trình duyệt và xem giá trị của google.maps.version.
 2. Cập nhật thẻ tập lệnh sẽ tải API và yêu cầu một số phiên bản cũ.
  Ví dụ: nếu google.maps.version là "3.57.2", hãy sử dụng v=3.56 trong thẻ tập lệnh của bạn.
  Giải pháp tạm thời này chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian giới hạn.

Sau khi áp dụng giải pháp tạm thời, bạn sẽ có thời gian (thường từ 3 đến 6 tháng) để cập nhật ứng dụng để ứng dụng không còn sử dụng các tính năng không được ghi nhận hoặc không dùng nữa cũng như để tìm lỗi hoặc các bản sửa lỗi.

Sau đó, bạn nên chuyển về thẻ tập lệnh ban đầu để tải API.

Bạn cũng có thể tạo yêu cầu hỗ trợ hoặc báo cáo vấn đề.

Tin cập nhật hằng quý

Mỗi quý một lần, nhóm API JavaScript của Maps sẽ phát hành phiên bản mới. Quá trình này diễn ra vào giữa tháng 2, giữa tháng 5, giữa tháng 8 và giữa tháng 11. Lần cập nhật tiếp theo sẽ là giữa tháng 8. Kênh mới theo tuần sẽ cung cấp phiên bản 3.58 và tại thời điểm đó, các kênh khác sẽ được cập nhật.

Thông tin cập nhật hằng tuần về kênh

Kênh hằng tuần hiện trỏ đến phiên bản 3.57.

Vào giữa tháng 8, kênh hằng tuần sẽ được cập nhật từ phiên bản 3.57 lên phiên bản 3.58. Tại thời điểm này, phiên bản mới sẽ bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc ra mắt tình trạng không tương thích ngược. Có thể bạn cần phải thử nghiệm những thay đổi này khi kênh được cập nhật.

Trong quý này, phiên bản mới sẽ được cập nhật hằng tuần để bổ sung các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất. Thao tác này sẽ không xoá các tính năng không dùng nữa và sẽ không gây ra tình trạng không tương thích ngược.

Cập nhật kênh hằng quý

Kênh theo quý hiện đang trỏ đến phiên bản 3.56.

Vào giữa tháng 8, kênh hằng quý sẽ được cập nhật từ phiên bản 3.56 lên phiên bản 3.57. Sau khi cập nhật, phiên bản này sẽ bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc ra mắt tính năng không tương thích ngược so với 3 tháng trước. Có thể bạn cần phải thử nghiệm những thay đổi này khi kênh được cập nhật.

Trong cả quý, phiên bản này sẽ không bao gồm các tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải thiện hiệu suất. Thao tác này sẽ không xoá các tính năng không dùng nữa và sẽ không gây ra tình trạng không tương thích ngược.

Cập nhật phiên bản

Vào giữa tháng 8, số phiên bản sẽ được chuyển sang cho phù hợp với việc phát hành một phiên bản mới.

Phiên bản 3.58

Phiên bản mới 3.58 sẽ được phát hành vào giữa tháng 8. Khi phát hành, phiên bản này sẽ bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc tạo ra khả năng không tương thích ngược so với phiên bản 3.57. Bạn nên kiểm thử ứng dụng khi thay đổi giữa các số phiên bản.

Trong quý này, phiên bản mới sẽ được cập nhật hằng tuần cùng với các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện về hiệu suất. Thao tác này sẽ không xoá các tính năng không dùng nữa và sẽ không gây ra tình trạng không tương thích ngược.

Phiên bản 3.57

Phiên bản này bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc đưa ra tình trạng không tương thích ngược so với phiên bản 3.56. Bạn nên kiểm thử ứng dụng khi thay đổi giữa các số phiên bản.

Sau giữa tháng 8, phiên bản này sẽ không còn được cập nhật tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải thiện hiệu suất nữa. Thao tác này sẽ không xoá các tính năng không dùng nữa và sẽ không gây ra tình trạng không tương thích ngược.

Phiên bản 3.56

Phiên bản này bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc đưa ra tình trạng không tương thích ngược so với phiên bản 3.55. Bạn nên kiểm thử ứng dụng khi thay đổi giữa các số phiên bản.

Phiên bản này sẽ không còn được cập nhật tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải thiện về hiệu suất nữa. Thao tác này sẽ không xoá các tính năng không dùng nữa sau phiên bản này và sẽ không gây ra tình trạng không tương thích ngược mới.

Phiên bản 3.55

Phiên bản này bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc đưa ra tình trạng không tương thích ngược so với phiên bản 3.54. Bạn nên kiểm thử ứng dụng khi thay đổi giữa các số phiên bản.

Phiên bản này sẽ không còn được cập nhật tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải thiện về hiệu suất nữa. Thao tác này sẽ không xoá các tính năng không dùng nữa sau phiên bản này và sẽ không gây ra tình trạng không tương thích ngược mới.

Phiên bản 3.54

Sau giữa tháng 8, phiên bản này sẽ bị xoá và không thể dùng được nữa. Mọi nỗ lực tải phiên bản này sẽ bị bỏ qua và thay vào đó, bạn sẽ nhận được kênh mặc định của mình.

Hỗ trợ phiên bản

Trong quý bất kỳ, có 4 phiên bản. Cả 4 phiên bản này đều được hỗ trợ.

Số lượt kiểm tra phiên bản

Để gỡ lỗi, hãy sử dụng thuộc tính google.maps.version để tải phiên bản hiện tại của Maps JavaScript API trong ứng dụng của bạn. Mã mẫu sau đây ghi phiên bản API vào bảng điều khiển của trình duyệt. (Để biết thêm thông tin về bảng điều khiển của trình duyệt, hãy xem hướng dẫn cách kiểm tra lỗi trong trình duyệt của bạn.)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Display Google Maps API Version</title>
 </head>
 <body>
  <script>
   function initMap() {
    // Add your map here.
    console.log('Google Maps API version: ' + google.maps.version);
   }
  </script>
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"
  defer></script>
 </body>
</html>

Tài liệu cho các phiên bản API

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển luôn mô tả phiên bản hằng tuần.

Ngoài ra, có một tệp đối chiếu được duy trì riêng cho từng phiên bản: