Sınıf: EventData

Marka

Etkinlik Verileri

yeni EventData(type)

Parametre

tür

cast.framework.EventType

Etkinlik türü.

Değer boş olmamalıdır.

Özellik

tür

boş olmayan cast.framework.EventType

Etkinlik türü.