Sınıf: ApplicationStatusEventData

Marka

UygulamaDurumOlay Verileri

yeni ApplicationStatusEventData(status)

Parametre

durum

string

Alıcı uygulama durumu.

Değer boş olabilir.

Özellik

durum

boş dize

Başvuru durumu.