Sınıf: Göz Atma Öğesi

Marka

Öğeye Göz At

new BrowsingItem(entity, title, subtitle, image)

Parametre

varlık

string

İçerik varlık bilgileri.

başlık

İsteğe bağlı

string

Göz atma öğesinin ana metni.

alt başlık

İsteğe bağlı

string

Öğenin ikincil metni. Hem başlık hem de alt başlık girilebilir ancak bunlardan en az biri gereklidir.

resim

İsteğe bağlı

cast.framework.messages.Resim

Göz atma öğesi için resim gösteriliyor.

Değer boş olmamalıdır.

Özellikler

süre

(sayı veya tanımlanmamış)

Saniye cinsinden içerik süresi. Sağlanmışsa süre göstergesi medya göz atma öğesi resminin üzerinde görüntülenir. Örneğin, süre = 150 ise etiket 2:30 olur. Süre 0 ise herhangi bir etiket gösterilmez.

varlık

string

İçerik varlık bilgileri.

resim

(null olmayan cast.framework.messages.Image veya tanımsız)

Göz atma öğesi için resim gösteriliyor. Göz atma içeriği#targetAspectRatio değerine sahip resim en boy oranının eşleşmesi önemle tavsiye edilir. Resim çok dar veya uzunsa sütun kutulu olarak gösterilir. Resim çok genişse/kısaysa sinemaskop yapılır.

imageType

(null olmayan cast.framework.ui.CrawlImageType veya tanımsız)

Göz atma öğesi için kullanılabilir resim olmadığında kullanılacak yer tutucu türü.

MediaBadge

(null olmayan cast.framework.ui.CrawlMediaBadge veya tanımsız)

Öğeye göz atma resminin üzerinde gösterilecek ek rozet.

alt başlık

(dize veya tanımlanmamış)

Öğenin ikincil metni. Hem başlık hem de alt başlık sağlanabilir ancak bunlardan en az biri gereklidir.

başlık

(dize veya tanımlanmamış)

Göz atma öğesinin ana metni.