Sınıf: ApplicationData

Marka

UygulamaVerileri

yeni DataData(name, iconUrl, groupName, isRemoteControl, isActiveGroupPlay)

Parametre

ad

string

simge URL'si

string

grupAdı

İsteğe bağlı

string

Uzaktan Kumanda

İsteğe bağlı

boolean

isActiveGroupOynatma

İsteğe bağlı

boolean

Özellikler

grupAdı

string

Çalışan uygulamanın ses grubunun adı.

simge URL'si

string

Uygulama simgesi URL'si.

Uzaktan Kumanda

boolean

Uygulamanın başka bir oynatma alıcısına uzaktan kumanda olarak çalışıp çalışmadığı.

ad

string

Uygulama Adı.