คลาส: VisibilityChangedEvent

ผู้ผลิต

VisibilityChangedEvent

ใหม่ VisibilityChangedEvent(isvisible)

พารามิเตอร์

isVisible

boolean

true เมื่ออุปกรณ์แคสต์เป็นอินพุตที่ใช้งานอยู่ false เมื่อไม่มีการใช้งาน

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

isVisible

boolean

true เมื่ออุปกรณ์แคสต์เป็นอินพุตที่ใช้งานอยู่ falseเมื่อไม่มีการใช้งาน

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์

รับค่ามาจาก
cast.framework.system.Event#type