ชั้นเรียน: StandbyChangedEvent

ผู้ผลิต

StandbyChangedEvent

ใหม่ StandbyChangedEvent(isStandby)

พารามิเตอร์

isStandby

boolean

นี่คือ true เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือ false เมื่อทีวีไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือไม่ทราบสถานะของทีวี

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

isStandby

boolean

นี่คือ true เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย และเป็น false หากไม่ใช่

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์

รับค่ามาจาก
cast.framework.system.Event#type