ชั้นเรียน: StandbyChangedEvent

ผู้ผลิต

เหตุการณ์สแตนด์บายเปลี่ยน

สถานะ StandbyChangedEvent(isStandby) ใหม่

พารามิเตอร์

isStandby

บูลีน

ซึ่งจะเป็น true เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือ false เมื่อทีวีไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือไม่ทราบสถานะทีวี

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

isStandby

บูลีน

ซึ่งจะเป็น true เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บายและจะเป็น false หากไม่อยู่