ชั้นเรียน: ปิดระบบ

ผู้ผลิต

เหตุการณ์การปิดระบบ

ShutdownEvent() ใหม่

ขยาย
cast.framework.system.Event