คลาส: MaxVideoResolutionChangedEvent

ผู้ผลิต

MaxVideoResolutionChangedEvent

ใหม่ MaxVideoResolutionChangedEvent(height)

พารามิเตอร์

ส่วนสูง

ตัวเลข

ความละเอียดของวิดีโอสูงสุดที่ระบบขอ ค่า 0 หมายความว่าไม่มีข้อจำกัด

ขยาย
cast.framework.system.Event

พร็อพเพอร์ตี้

ประเภท

non-null cast.framework.system.EventType

ประเภทเหตุการณ์

รับค่ามาจาก
cast.framework.system.Event#type