ชั้นเรียน: StoreSessionResponseData

ผู้ผลิต

StoreSessionResponseData

ใหม่ StoreSessionResponseData(sessionState)

พารามิเตอร์

sessionState

cast.framework.messages.SessionState

ออบเจ็กต์ SessionState ที่จะแสดง

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

sessionState

non-null cast.framework.messages.SessionState

ออบเจ็กต์ SessionState ที่จะแสดง