คลาส: SessionState

ผู้ผลิต

SessionState

new SessionState()

พร็อพเพอร์ตี้

customData

(ออบเจ็กต์ที่ไม่เป็นค่าว่างหรือไม่ได้ระบุ)

ออบเจ็กต์ที่ปรับแต่งได้สำหรับจัดเก็บสถานะ

loadRequestData

(cast.framework.messages.LoadRequestData ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ระบุ)