คลาส: ContinueSessionRequestData

ผู้ผลิต

ResumeSessionRequestData

ใหม่ ContinueSessionRequestData()

พร็อพเพอร์ตี้

sessionState

non-null cast.framework.messages.SessionState

ออบเจ็กต์ SessionState ที่แสดงผลโดยคำสั่ง StoreSession