Sınıf: MediaFinishedEvent

Marka

MediaFinishedEvent

yeni MediaFinishedEvent(currentMediaTime, vs. sona erdi)

Parametre

currentMediaTime

İsteğe bağlı

sayı

endedReason

İsteğe bağlı

cast.framework.events.EndedReason

Değer boş olamaz.

Özellikler

currentMediaTime

sabit

(sayı veya tanımsız)

Medyanın sona erdiği süre (saniye cinsinden). Sıradaki bir öğe için bu değer, o anda oynatılan sıra öğesindeki süreyi temsil eder (burada 0 değeri, sıra öğesinin yeni başladığı anlamına gelir).

endedReason

sabit

(null olmayan cast.framework.events.EndedReason veya undefined)

Medyanın bitirme nedeni.