คลาส: LiveStatusEvent

ผู้ผลิต

LiveStatusEvent

ใหม่ LiveStatusEvent(type, liveSeekableRange)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.events.EventType

ประเภทของกิจกรรมนี้

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

liveSeekableRange

cast.framework.messages.LiveSeekableRange

อัปเดตสถานะที่เผยแพร่แล้ว

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

liveSeekableRange

ค่าคงที่

non-null cast.framework.messages.LiveSeekableRange

อัปเดตสถานะที่เผยแพร่แล้ว