คลาส: LiveSeekableRange

ผู้ผลิต

ช่วงการแสดงสด

LiveSeekableRange(start, end, ismoveWindow, isLiveDone) ใหม่

พารามิเตอร์

เริ่มต้น

ไม่บังคับ

number

สิ้นสุด

ไม่บังคับ

number

ย้ายหน้าต่าง

ไม่บังคับ

บูลีน

เผยแพร่แล้ว

ไม่บังคับ

บูลีน

พร็อพเพอร์ตี้

เผยแพร่แล้ว

(บูลีนหรือไม่กําหนด)

true บ่งบอกว่าสตรีมแบบสดจบแล้ว

หากเสร็จสิ้นแล้ว ช่วงที่ค้นหาได้แบบสดควรหยุดอัปเดต

ย้ายหน้าต่าง

(บูลีนหรือไม่กําหนด)

ค่าบูลีนจะบ่งชี้ว่าช่วงที่ค้นหาแบบเรียลไทม์เป็นหน้าต่างที่เคลื่อนไหวได้หรือไม่ หาก false ช่วงที่ขอได้แบบสดอาจเป็นช่วงที่ขยายหรือช่วงที่คงที่ ซึ่งบ่งบอกว่าสตรีมแบบสดจบลงแล้ว