คลาส: LiveSeekableRange

ผู้ผลิต

LiveSeekableRange

ใหม่ LiveSeekableRange(start, end, isMovingWindow, isLiveDone)

พารามิเตอร์

เริ่มต้น

ไม่บังคับ

ตัวเลข

สิ้นสุด

ไม่บังคับ

ตัวเลข

isMovingWindow

ไม่บังคับ

boolean

isLiveDone

ไม่บังคับ

boolean

พร็อพเพอร์ตี้

isLiveDone

(บูลีนหรือไม่ระบุ)

true หมายถึงสตรีมแบบสดสิ้นสุดแล้ว

หากดำเนินการเสร็จแล้ว ช่วงที่กำลังค้นหาได้จะหยุดอัปเดต

isMovingWindow

(บูลีนหรือไม่ระบุ)

ค่าบูลีนจะระบุว่าช่วงที่ค้นหาได้แบบเรียลไทม์เป็นกรอบเวลาที่ย้ายหรือไม่ หากค่าเป็น false ช่วงที่กำลังค้นหาได้ของสตรีมแบบสดจะเป็นช่วงที่ขยายได้หรือช่วงคงที่ก็ได้ ซึ่งบ่งบอกว่าสตรีมแบบสดสิ้นสุดลงแล้ว