Sınıf: Id3Event

Marka

Id3Event

yeni Id3Event(segmentData, timestamp)

Parametre

segmentData

Uint8Array

Değer boş olamaz.

timestamp

sayı

Özellikler

segmentData

sabit

non-null Uint8Array

Segment verileri.

timestamp

sabit

sayı

Meta verilerin saniye cinsinden medya başlangıç zamanı.