Sınıf: Etkinlik

Marka

Etkinlik

yeni Etkinlik(tür)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Etkinlik türü

Değer boş olamaz.

Özellik

tür

sabit

non-null cast.framework.events.EventType

Etkinliğin türü.